วันนี้ตอนบ่ายได้รับมอบหมายให้พิมพ์คำกลอน  และตกแต่งเพื่อใช้ในงานเลี้ยงส่งท่านอธิบดีสมยศ  เจริญศักดิ์   เพราะเนืองจากจะมีท่านอธิบดีคนใหม่มาที่กรมอนามัย    ทางกรมจึงมีการจัดงานเลี้ยง  จึงได้รับมอบหมายให้พิมพ์คำกลอนเพื่อจัดเวทีภายในงาน  การทำงานโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 10 วึ่งการทำงานค่อนข้างจะลำบากเล็กน้อยเนื่องจากพิมพ์ข้อในโปรแกรมนี้ไม่ค่อยถนัดเพราะจำรหัสโค้ดไม่ได้เลยลำบากเล็กน้อย  แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีคะ