ในงานมหกรรมจัดการความรู้ ผมเข้าฟังอ.ประพนธ์บรรยายด้วยความเร่าร้อนชวนติดตามมาก ผมคิดว่าเป็นtalkshowที่ยอดเยี่ยมมีสาระมาก

น่าดีใจที่KMของเราเชื่อมโยงเข้ากับวิถีศาสนาซึ่งความรู้ต้องมีคุณธรรมอยู่ในนั้นด้วย เพราะความรู้ที่ไม่มีคุณธรรมทางศาสนาไม่เรียกว่าความรู้ แต่เป็นความไม่รู้หรือ"อวิชชา"

"ความรู้"จึงต้องเป็นไปตามอรรถประโยชน์3คือเพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ร่วมกัน

นอกจากนี้ ความรู้ที่ศาสนาให้ความสำคัญคือ ความรู้ที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์
People Trap ในหลุมดำของอาจารย์ ทั้งคุณเอื้อ คุณอำนวย และคุณกิจ จึงต้องระวังกับดักที่เป็นเป้าหมายนอกตัวให้มาก
AARห้องหลุมดำของผมต่อเนื่องจากการฟังบรรยายของอาจารย์ครับ