ถึงนักฟังเพลงที่เคารพทุกท่านขอเชิญฟังเพลงที่ผมแต่งคำร้อง ทำนอง และร้อง และมี อ.นิรุตร์ แก้วหล้า เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน เป็นแนว เพลง SoftRock พื้นเมืองประยุกต์ที่ sakaraj.net ครับผม