วันนี้ลาหยุดไปธุระกับแม่ที่ต่างจังหวัดโดยผมได้โทรศัพย์ไปบอกทาง ธ.ก.ส.แล้ว 4/12/49