วันนี้จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2549 มาทำงานตอนเช้าได้รับโทรศัพท์จากหอผู้ป่วยเด็กแรกเกิดว่ามีเด็กคลอดใหม่อายุ 2-3 วัน เป็นปากแหว่งเพดานโหว่ค่อนข้างกว้าง ดูดนมไม่ได้ต้องให้น้ำเกลือแทน จึงให้นำเด็กและผู้ปกครองมาที่ห้องทันตกรรม แรกพบเด็กรู้สึกว่าเด็กอ่อนล้ามาก เนื่องจากไม่ได้นมมา 2 วันแล้ว จากการตรวจพบว่าเด็กเป็นปากแหว่งเพดานโหว่แบบสมบูรณ์ทั้ง 2 ข้าง รูเปิดระหว่างช่องปากและช่องจมูกกว้างมาก ก่อนจะทำการรักษาได้พูดคุยกับพ่อแม่เด็ก ซึ่งมีอายุค่อนข้างน้อย (19 ปี) โดยได้ให้กำลังใจผู้ปกครองให้ดูแลเด็กให้ดีเพื่อจะได้เด็กที่แข็งแรงพอที่จะผ่าตัดแก้ไขส่วนที่บกพร่องในอนาคตได้ พร้อมทั้งให้ดูรูปภาพเด็กที่ได้รับการรักษาแล้ว ซึ่งเกือบมีสภาพเหมือนเด็กปกติทั่วไป รวมทั้งอธิบายการใส่เพดานเทียม ซึ่งจะช่วยให้เด็กดูดนมได้ โดยไม่สำลัก หลังจากพูดคุยจนผู้ปกครองเข้าใจและลดความกังวลก็นำเด็กมาพิมพ์ปาก และทำเพดานเทียมให้ ในครั้งแรกที่เด็กใส่เพดานเทียมเด็กมีอาการต่อต้านเล็กน้อย หลังจากที่ให้ดูดนมขวดซึ่งเป็นการดูดครั้งแรกในชีวิตของเด็ก ดูเด็กมีความสุขมาก เมื่อเอาขวดนมออกจากปากเด็กจะร้องไห้ไม่ยอม เนื่องจากคงจะหิวมากนั้นเอง หลังจากดูดนมขวดได้จึงพยายามให้เด็กดูดนมแม่ แต่เนื่องจากว่าเด็กอายุได้ 2-3 วันแล้วไม่ได้เคยได้รับการกระตุ้นทำให้น้ำนมไม่ไหล จึงต้องใช้นมขวดไปก่อนแล้วให้พยาบาลที่คลินิกนมแม่ ทำการกระตุ้นและสอนการดูดนมแม่ต่อไป ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา (โรงพยาบาลมีเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ปีละประมาณ 10 ราย แต่ในระยะหลังที่โรงพยาบาลไม่อยู่ในโครงการ 30 บาท ก็มีน้อยลง ใน 1-2 ปีที่ผ่านมาเพิ่งพบรายนี้เป็นรายแรก) พบว่าหากเด็กได้รับการใส่เพดานเทียมตั้งแต่วันแรกจะทำให้เด็กดูดนมแม่ได้ดีมากขึ้น อีกประการหนึ่งส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลจะพบเด็กเป็นโรคนี้ในมารดาที่อายุน้อย ซึ่งได้เคยซักถามในบางรายที่พอจะมีโอกาสจะถามได้ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการกินยาขับ เนื่องจากเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แล้วไม่ประสบผลสำเร็จ