กระบวนการเรียนรู้ KM TL สบช.Day 2

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระบวนการเรียนรู้ KM TL

Day2 ของ สบช


.

วันนี้ทั้งวันเป็นการทำกระบวนการ เพื่อเชื่อมโยงแนวคิด KM และ Transformative Learning ซึ่งการจัดกระบวนการก็ยังคงใช้เทคนิคของ Interactive Lecture ผสมผสานกับ Share&Learning และ Reflection เพื่อสื่อสารเรื่องราวสองเรื่องคือ KM กับ TL

หัวใจของการเรียนรู้รอบนี้คือ การสอนแบบไม่สอน

เพราะผู้เข้าร่วมประชุมต่างล้วนมีองค์ความรู้มากมาย เป็นคณาจารณ์จากสถาบันต่างๆ และรวมถึงผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข ดังนั้น เป้าหมายจึงมุ่งเน้นที่ดึงองค์ความรู้ที่อาจารย์แต่ละท่านมีมาเชื่อมโยงต่อยอดกัน เกิดการเรียนรู้ใหม่ร่วมกันและนำไปสู่การปฏิบัติ ออกแบบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลและทางด้านสาธารณสุขได้

ในความรู้สึกของวิทยากรกระบวนการ

  • ประทับใจ ที่ได้เห็นการเปลี่ยนจากคณาจารณ์ทั้งภายในสะท้อนออกมาสู่ภายนอก สัมผัสถึงความตื่นรู้และเบิกบาน และแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การจับต้องได้ของความคิด เพราะนี่คือ ประตูที่นำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิด Inspiration & Passion 
  • นอกจากความประทับใจที่เกิดขึ้นแล้ว สำหรับตัวเองยังได้เกิดการเรียนรู้และปิ๊งแว้ปต่อไปในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวที่สุดนำไปสู่การกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น และเกิดการเข้าถึงความรู้ภายใต้ฐานคิด TL
  • เกิดความคิดความฝันที่เป็นไปได้ในเรื่อง R2R Education หรือที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ท่านบอกว่าวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครูเพราะเห็นอาจารย์หลายๆ ท่านได้เริ่มออกแบบการเรียนรู้ของตนเองและสะท้อนบอกเล่าออกมาว่าจะไปทำเป็น R2R 

ประทับใจและมีความสุข

ส่วนตัวเกิดแรงบันดาลในอย่างมากที่ได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะ

#SelfReflection

#R2REducation

07-08-61บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)