เทคนิคการจำคำพ้องรูป

สวัสดีค่ะ!!! ครูสรมาอีกแล้วค่ะ วันนี้มาพร้อมกับคำพ้องรูป หลาย ๆ คน เคยสงสัยใช่ไหม ว่าทำไมนะ คำบางคำเขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงไม่เหมือนกัน นำไปใช้ไม่เหมือนกัน ความหมายก็ต่างกัน แล้วที่ถูกต้องควรจะอ่านอย่างไร แล้วมันใช้อย่างไร มีเหตุผลอะไรต้องเขียนเหมือนกัน คำถามเกิดขึ้นในใจทุกคนมากมายจริง ๆ วันนี้ครูสรจะเฉลยข้อสงสัยนี้ ตามครูสรมาดูกันเลยค่ะ

เทคนิคการสังเกตและจดจำคำพ้องรูป

คำพ้องรูป เป็นคำที่เขียนรูปอักษรเหมือนกัน แต่เวลาออกเสียงจะออกเสียงต่างกัน และความหมายก็ต่างกันไปด้วย จนบางครั้งทำให้เกิดปัญหาและเกิดการเข้าใจผิดกันได้ การอ่านคำพ้องรูป จึงต้องสังเกตคำข้างเคียง หรือบริบทของประโยคนั้น ๆ ว่าควรจะออกเสียงอย่างไร เพราะเมื่อเข้าใจความหมายของประโยคนั้นแล้ว เราจะอ่านได้อย่างถูกต้อง และง่ายขึ้น เพื่อให้ทุกคนเข้าใจชัดเจนขึ้น ครูสรจะยกตัวอย่างคำพ้องรูปในประโยคต่อไปนี้ให้ดูกันเลยค่ะ

ท่านขุนรอแม่ปานวาดจนเพลาเย็น

คำว่า “เพลา” เป็นคำพ้องรูป อ่านได้สองอย่าง คือ อ่านว่า เพ-ลา มีความหมายว่า เวลา
และอ่านอีกอย่างหนึ่งว่า เพลา (อักษร พ นำ ล ประสมด้วยสระ เอา) มีความหมายว่า แกนสำหรับให้ล้อหมุน เช่น คุณตาใช้เกวียนบรรทุกข้าวจนเพลาหัก หรือมีความหมายว่าเบา ๆ ลง เช่น ทำอะไรให้เพลา ๆ ลงหน่อย

เมื่อเราดูรูปประโยคแล้วสังเกตได้ว่า ประโยค “ท่านขุนรอแม่ปานวาดจนเพลาเย็น” มีคำว่า รอ ซึ่งในความหมายของประโยคเกี่ยวข้องกับเวลา จึงควรอ่านว่า เพ-ลา ที่มีความหมายว่ารอจนถึงเวลาเย็น

แม่ค้าขายกุ้งตะโกนบอกมะลิให้ระวังกรีแทงมือ

ว่า “กรี” เป็นคำพ้องรูป อ่านได้สองอย่าง คือ อ่านว่า กรี มีความหมายว่า โครงแข็งแหลมที่หัวกุ้ง และอ่านว่า กะ-รี มีความหมายว่า ช้าง

จากรูปประโยค จึงควรอ่านออกเสียงว่า กรี ที่มีความหมายว่า โครงแข็งแหลมที่หัวกุ้ง

ชายชาติทหารพลีชีพเพื่อชาติ

คำว่า “พลี” เป็นคำพ้องรูป อ่านได้สองอย่าง คือ อ่านว่า พลี มีความหมายว่า เสียสละและอ่านว่า พะ-ลี มีความหมายว่า การบวงสรวง

จากรูปประโยค จึงควรอ่านออกเสียงว่า พลี ที่มีความหมายว่า เสียสละ

คณะปฏิวัติได้แถลงให้ประชาชนทราบนโยบาย

คำว่า “แถลง” เป็นคำพ้องรูป อ่านได้สองอย่าง คือ อ่านว่า ถะ-แหลง มีความหมายว่า บอกหรืออธิบาย และอ่านว่า แถ-ลง มีความหมายว่า อาการที่นกเอียงปีกร่อนลง หรืออาการที่คล้ายคลึงกัน เช่น แถไปโน่นไปนี่

จากรูปประโยค จึงควรอ่านว่า ถะ-แหลง ที่มีความหมายว่า บอก หรือ อธิบาย

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ จากตัวอย่างที่ครูสรนำมาให้ดูกัน เข้าใจกันแล้วนะคะ ว่าคำพ้องรูปนั้นสังเกตอย่างไร และเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น วันนี้ครูสรได้รวบรวมคำพ้องรูปมาเทียบคู่ให้ดูกันดังนี้

คำพ้องรูป

กรี อ่านว่า กรี แปลว่า โครงแข็งบนหัวกุ้ง

กรี อ่านว่า กะ-รี แปลว่า ช้าง

เขมา อ่านว่า เข-มา แปลว่า ความสบายใจ

เขมา อ่านว่า ขะ-เหมา แปลว่า ดำ

โกศเขมา อ่านว่า โกด- ขะ-เหมา แปลว่า ต้นพืชที่นำมาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง

สระ อ่านว่า สระ แปลว่า แอ่งน้ำขนาดใหญ่

สระ อ่านว่า สะ-หระ แปลว่า เครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมา

ปักเป้า อ่านว่า ปัก-เป้า แปลว่า ว่าวชนิดหนึ่ง

ปักเป้า อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า แปลว่า ปลาชนิดหนึ่ง ผิวหนังมีหนาม

ปรามาส อ่านว่า ปรา-มาด แปลว่า ดูถูก

ปรามาส อ่านว่า ปะ-รา-มาด แปลว่า การจับต้อง การลูบคลำ

พยาธิ อ่านว่า พะ-ยา-ทิ แปลว่า ความเจ็บไข้

พยาธิ อ่านว่า พะ-ยาด แปลว่า ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง

ครุ อ่านว่า คะ-รุ แปลว่า ครู หนัก

ครุ อ่านว่า ครุ แปลว่า ภาชนะสานชนิดหนึ่ง

แถลง อ่านว่า ถะ-แหลง แปลว่า อธิบาย บอก

แถลง อ่านว่า แถ-ลง แปลว่า ร่อนลง

เสลา อ่านว่า สะ-เหลา แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง , สวย งาม

เสลา อ่านว่า เส-ลา แปลว่า ภูเขา หิน

มน อ่านว่า มน แปลว่า อยู่กับที่ ,กลม ๆ โค้ง ๆ

มน อ่านว่า มะ-นะ แปลว่า ใจ

ผิว อ่านว่า ผิว แปลว่า ส่วนที่มีลักษณะบาง ๆ เป็นพื้นหุ้มอยู่ภายนอก

ผิว อ่านว่า ผิ-วะ แปลว่า ถ้าว่า หากว่า แม้นว่า

หวงแหน อ่านว่า หวง-แหน (แ+ห+น) แปลว่า กันไว้สำหรับตัวเอง

จอกแหน อ่านว่า จอก-แหน (แ+หน) แปลว่า พืชน้ำชนิดหนึ่ง

เทคนิคการจำ คำพ้องรูป

ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ คำพ้องรูปจะเขียนเหมือนกัน ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด จึงทำให้มีหน้าตาเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกัน และมีความหมายไม่เหมือนกัน การเลือกคำพ้องรูปคำใดไปใช้ให้ดูที่วัตถุประสงค์ของประโยคว่า เราจะกล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญค่ะ ให้จำว่า “หน้าเหมือนเป็นคำพ้องรูป” ต่อไป ถ้าไปเจอคำไหนที่เขียนเหมือนกัน ให้จำไว้เลยว่าคำนั้น คือคำพ้องรูป นั่นเอง

คำพ้องรูปปรากฏในบทกวี ทำให้เกิดความไพเราะในการเล่นคำ ตัวอย่างบทกวีของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) บางช่วงบางตอน ดังนี้

“อย่าหวงแหนจอกแหนให้แก่เขา พอลมเพลาก็เพลาลงสายัณห์”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสรสอนภาษาไทยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ได้ทวนความรู้จากบันทึกนี้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ

คำว่า “พลี” เป็นคำพ้องรูป อ่านได้สองอย่าง คือ อ่านว่า พลี มีความหมายว่า เสียสละและอ่านว่า พะ-ลี มีความหมายว่า การบวงสรวง

ฯลฯ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

คำในภาษาไทยมีความไพเราะจริง ๆ ค่ะ ภูมิใจที่เป็นคนไทย

หมายเลขบันทึก

649405

เขียน

07 Aug 2018 @ 17:27
()

แก้ไข

07 Aug 2018 @ 18:29
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก