(1.)   "  เรามีปัจจุบันที่ดีเพราะในอดีตเราทำดี  เราจะมีอนาคตที่ดีหากเราทำปัจจุบันให้ดี  "

(2.)  " การดูถูกผู้อื่น เสมือนเหยียบย่ำตัวเอง "

(3.)  "  แม่ คือ ผู้ให้ชิวิต ส่วนพ่อ คือ ผู้ให้จิตวิญญาณ "