นาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มไปหมาดๆ

ใจก็คิดว่า ดึกแล้ว หยุดกิจกรรมได้แล้ว ต้องเข้านอนแล้ว

ความจริง ใจกำหนดใจ ให้เดินตามนาฬิกา

วัยผ่านเลยเข้าสู่ภาคดึก

ใจก็คิดว่า หยุดได้แล้ว ถึงเวลาพักผ่อนแล้ว

ความจริง ใจไปกำหนดสมองให้หยุดคิด หยุดฝัน

เข้านอนเพราะรู้ว่าควรนอนสำหรับวันพรุ่งจะได้ไม่ง่วง

ชราแล้วพักผ่อน เพราะรู้ว่าควรหยุดสำหรับคนของวัยหลัง แต่แท้แล้วกลับฝืนธรรมชาติ เพราะมีแต่ความฝันที่ไม่เคยชราเลย

มีแต่ผู้ที่หมดความฝันจึงจะเป็นชราที่แท้จริง