วินัย 5 ประการ

nakorn
five dicipline

ผมได้อ่านเรื่องวินัย 5 ประการของ Peter Senge ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ อธิบายโดยสรุป ได้ดังต่อไปนี้

  1. ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ( System Thinking )คือ วิธีการคิดและภาษาที่ใช้อธิบายและทำความเข้าใจ ปัจจัยต่าง ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของระบบ (Systems Thinking) ช่วยให้ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบต่าง อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกระบวนการทางธรรมชาติและเศรษฐกิจ เป็นวิธีการที่ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น โดยทำให้มองเห็นเหตุ (Causes) และผล (Effects) ของ ปัญหาต่าง ชัดเจนขึ้น เป็นผลให้สามารถกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น
  2. การใฝ่ใจพัฒนาคน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ( Personal Mastery)คือ การเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถส่วนบุคคล (Personal Capacity) ทำให้บุคคลนั้น สามารถสร้างผลลัพธ์ (Result) ที่ต้องการ รวมทั้ง สามารถทำให้ องค์กรมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้สมาชิกขององค์กรพัฒนาตนเอง เพื่อทำให้เป้าหมาย (Goal) และ วัตถุประสงค์ (Purpose) ที่ตนต้องการบรรลุผล
  3. รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ( Mental Models) คือ การสร้างสำนึกของความมุ่งมั่นของกลุ่ม ด้วยการร่วมกันพัฒนาภาพของอนาคตที่กลุ่มต้องการ จนได้ภาพที่มีรายละเอียดชัดเจนและเป็นภาพเดียวกันของทุก คน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาหลักการ (Principle) และวิธีปฏิบัติ (Guiding Practice) ที่จะนำกลุ่ม ให้บรรลุอนาคตดังกล่าว
  4. การสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ ( Building Shared Vission) คือ การสร้างสำนึกของความมุ่งมั่นของกลุ่ม ด้วยการร่วมกันพัฒนาภาพของอนาคตที่กลุ่มต้องการ จนได้ภาพที่มีรายละเอียดชัดเจนและเป็นภาพเดียวกันของทุก คน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาหลักการ (Principle) และวิธีปฏิบัติ (Guiding Practice) ที่จะนำกลุ่ม ให้บรรลุอนาคตดังกล่าว
  5. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ( Team Learning ) คือ กระบวนการที่ทำให้กลุ่มสามารถพัฒนาภูมิปัญญา (Intelligence) และความสามารถ (Ability) ของกลุ่มให้เกิดขึ้นมากกว่าผลรวมของภูมิปัญญาและความสามารถของสมาชิกแต่ละคน (Team Learning) ทำให้ความสามารถของกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เพราะเป็นกระบวนการประสานและพัฒนาความสามารถของทีมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สมาชิกของทีม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pnakorn

คำสำคัญ (Tags)#kmclass

หมายเลขบันทึก: 64922, เขียน: 02 Dec 2006 @ 23:18 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 21:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)