การใช้ห้องเรียนกูเกิล

พันคำ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปีนี้เป็นปีแรกที่จะใช้ห้องเรียนกูเกิลในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ แทนการใช้โปรแกรมสังคมออนไลน์ คือเฟซบุ๊ก เนื่องจากเห็นว่าห้องเรียนกูเกิลหรือ กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) ออกแบบเพื่อใช้ในการนี้โดยเฉพาะ

ได้แนบเอกสารที่เตรียมขึ้นหลังจากศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารต่างๆและคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน ไว้ที่ สไคร้ปดี

ถ้าสนใจสามารถคลิกไปที่ GoogleClassroomFor266402-2018-pdf

ยินดีรับคำแนะนำสำหรับปรับปรุง หรือแลกเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็นครับ

สมชาย

—————— เพิ่มเติม —–15 ส.ค.18

สำหรับผม ณ เวลานี้ ผมว่าการใช้กูเกิลคลาสรูม จัดการรายวิชาดีกว่าเฟซบุ๊ก นอกจากจะหลีกเลี่ยงโฆษณา และการหันเหความสนใจเนื่องจากการติดต่อจากโลกสังคมออนไลน์

อันนี้คือ การเปิดหน้า งานที่มอบหมายให้ผู้เรียน

ปัญหาคือ ทำไมเราไม่มีระบบดิจิตัลสายพันธุ์เราเองเพื่อจัดการการเรียนการสอน หรือมีแต่ผมหาไม่เจอ หรือมีแต่ไม่นิยม เพราะผมเกรงว่าสักวันกูเกิลจะมีเงื่อนไขและนำไปสู่ปัญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถนนชื่อ พันคำความเห็น (0)