"กรกฎาคม เดือนมงคล" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

คืนนี้ พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น

ติดตามชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  เสวนาสด

กรกฎาคม เดือนมงคล

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา

ดำเนินรายการโดย หลวงหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  

ดร.แสน ชฎารัมย์  ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล และคุณลภัสรดา บางเทศธรรม

 สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

25 กรกฎาคม 2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)