Multitasking skills

เป็นความสามารถขั้นก้าวหน้าที่ต้องฝึกฝน และใช้ให้ถูกทาง เพื่อที่จะรับมือกับโลกแห่งอนาคตที่คนไม่ได้แข่งขันกับคน แต่คนต้องแข่งขันกับ AI


ภาคค่ำ ผมอยากให้มีบรรยากาศสบายๆ ไม่เคร่งครัด เพราะทุกคนเหนื่อยจากกิจกรรมมาทั้งวันแล้ว

.

.

ผมจึงเลือกใช้กิจกรรมดูหนัง โดยใครจะกินดื่ม จะเล่นโทรศัพท์ หรือพูดคุยกันก็ได้ แต่ต้องไม่รบกวนเพื่อนคนอื่นๆ คิดเสมือนว่ากำลังนั่งดูหนัง Big Cinema บนโซฟาในบ้านของตัวเอง

.

.

เช้าวันรุ่งขึ้น ผมแบ่งกลุ่มย่อยถอดบทเรียน พบว่า แต่ละคนแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากหนังอย่างออกรสออกชาติ สามารถจับประเด็น เห็นสัญญะ เข้าถึงหัวใจสำคัญของหนัง และสรุปเป็นบทเรียนเชื่อมโยงกับตนเองได้อย่างน่าประทับใจ แม้ว่าทุกคนจะไม่ได้ตั้งใจดูหนังเพียงอย่างเดียวก็ตาม

.

.

ทักษะในการทำอะไรหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกันนี้ เรียกว่า Multitasking skills ถ้าให้ยกตัวอย่างก็เช่น บางคนสามารถทำงานกราฟฟิก 3 ชิ้นในเวลาเดียวกัน, บางคนสามารถประชุม จดบันทึก และเล่นเกมมือถือไปพร้อมกันได้, เลขาบางคนสามารถรับโทรศัพท์ 3 สาย พร้อมกับส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ในคราวเดียวกัน เป็นต้น

.

.

ทักษะแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แต่เป็นความสามารถขั้นก้าวหน้าที่ต้องฝึกฝน และใช้ให้ถูกทาง เพื่อที่จะรับมือกับโลกแห่งอนาคตที่คนไม่ได้แข่งขันกับคน แต่คนต้องแข่งขันกับ AI

____________________

พีธากร ศรีบุตรวงษ์

วิทยากรกระบวนทัศน์

ภาพจากการอบรมพัฒนาศักยภาพทีม บริษัท Marketserve

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากเวทีความเห็น (0)