******* พ่อผู้นำธรรม*********

" พ่อผู้นำธรรม " ค้ำจุนโลก"

พ่อผู้ประเสริฐแห่งแดนสยาม

พ่อผู้เลิศล้ำค้ำจุนท้องถิ่นแดนกันดาร

ให้พ้นพาล แดนทุกข์เข็ญเป็นนิรันดร์

  เหยื่อทุกหยดของพ่อเพื่อพี่น้อง

จง "ปรองดอง"  สามัคคีนี้เถิดหนา

ฝากความหวังอีกยาวไกลเพื่อปวงประชา

สำนึกเถิดหนา...สามัคคีธรรมค้ำไทยเอย "

            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า   นายอำนาจ  แสงสุข   ผู้ประพันธ์

วันที่ 1/12/06