๙ สิ่งที่ครูไม่ควรเป็น ... (ปราชญ์ข้าราชการครู : ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฎ์)

..

๙ สิ่งที่ครูไม่ควรเป็น

..

..

๑. ครูมาสาย

คติประจำใจ คือ สอนน้อยหน่อย สายมากหน่อย อร่อยกำลังเหมาะ

..

๒. ครูค้าขาย

คติประจำใจ คือ ครูที่มีความเพียร ต้องทำโรงเรียนให้เป็นตลาด ครูที่มีความสามารถ ต้องทำตลาดให้เป็นโรงเรียน

..

๓. ครูคุณนาย

คติประจำใจ คือ อยู่อย่างคุณนาย สบายทุกอย่าง หนทางสะดวก พรรคพวกมากมี

..

๔. ครูสุราบาล

คติประจำใจ คือ ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้าน อังคารหยุด พุธลา พฤหัสก้มหน้าไม่สู้คน

..

๕. ครูเกียจคร้าน

คติประจำใจ คือ สอนมั่ง ไม่สอนมั่ง สตางค์เท่าเดิม

..

๖. ครูหัวโบราณ

คติประจำใจ คือ คิดเป็นก็คิดไป แก้ปัญหาเป็นก็แก้ปัญหาไป แต่ฉันจะสอนอย่างไร ใครอย่ามายุ่งกับฉัน

..

๗. ครูปากม้า

คติประจำใจ คือ นินทาวันละมาก ๆ ปากผ่องใส

..

๘. ครูหน้าใหญ่

คติประจำใจ คือ ใหญ่ที่โรงเรียน ไปเป็นเสมียนที่อำเภอ เห่อเจ้านาย ได้สองขั้น

..

๙. ครูใจยักษ์

คติประจำใจ คือ หน้าตาขมึงขึงขัง ดุด่าไม่ฟังเหตุผล

..

......................................................................................

เคยเจอไหม ครูที่กล่าวมา
ตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่

ไม่ว่าจะตกอยู่ข้อไหน ก็ไม่ดีทั้งนั้น
สำหรับคนเป็นครู

บุญรักษา ครูดี ;)...

.....................................................................................

ขอบคุณหนังสือดี ๆ ...

ตฤณเศรษฐ์  รัตนรังสฤษฎ์.  ปราชญ์ข้าราชการครู (สุจิปุลิ) เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข.

นนทบุรี : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., ๒๕๖๐.

..

..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนไร้ฝา..การศึกษาไร้กรอบความเห็น (0)