ชีวิตที่พอเพียง 3198. เด็กเป็น change agent


ในการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบรับรองคุณภาพโรงเรียน (School Quality Improvement Program – sQip) ที่ สกว. เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑    มีการเอ่ยถึงข้อเรียนรู้จากการไปดูงานโรงเรียนที่ต่างจังหวัด    ประธานคณะกรรมการ คือ คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา บอกว่าได้ไปรับรู้เรื่องราวที่เด็กนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไม่เอาถ่าน  มาเป็นเด็กตั้งใจเรียน   จนไปเข้ามหาวิทยาลัย   จบแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านเกิด    ทำงานพัฒนาชุมชน   เรื่องราวของเด็กคนนี้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชน  

ทำให้ผมนึกถึงชีวิตของตนเอง   (ขออภัยที่เอาเรื่องส่วนตัวมายกตัวอย่าง)   ที่การเข้าเรียนต่อของผมที่กรุงเทพ จนได้เรียนแพทย์   สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ครอบครัวของพ่อแม่ผมในชนบทต่างจังหวัด   น้องๆ ทุกคนได้มาเรียนต่อ และจบปริญญาทุกคน    เท่ากับผมเป็น change agent ให้แก่ครอบครัว  

เด็กสามารถเป็น change agent ได้

วิจารณ์ พานิช

๔ พ.ค. ๖๑


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)