๕๘. สมัครบวชเรียน ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์

กำหนดการถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อย ผู้บวชต้องใส่ใจ เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อม เป็นการฝึกวินัยตั้งแต่ต้น ฝึกความอดทน..ที่จะต้องต่อสู้กับความไม่สะดวกสบาย..เป็นอีกหนทางหนึ่ง..ที่จะช่วยให้เห็นสัจธรรม นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์

             การอุปสมบท หรือการบวช..ที่ผมเห็นแล้วว่าเรียบง่าย และดูดี มีขั้นตอนที่น่าเลื่อมใสศรัทธา เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่ได้รับคุณค่าทางด้านจิตใจทั้งผู้ที่จะบวชและญาติที่ไปร่วมงาน..

            วันนี้..หลานผมจะบวชที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ไปยื่นเรื่องสมัครไว้เป็นที่เรียบร้อย โดยทางวัดกำหนดไว้เป็นคู่มือสมัครบวชประจำเดือน คือรับสมัครในวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๒.๓๐ น.

            คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอุปสมบท จะต้องเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์(ไม่เกิน ๕๕ ปี) เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ

            เป็นผู้มีจิตศรัทธาพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย รวมทั้งระเบียบการของวัดทุกประการ

            ไม่ผิดระเบียบปฏิบัติของวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ได้แก่ ต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยยาเสพติดทุกประเภท(ถ้าสูบบุหรี่ต้องเลิกให้ได้ก่อน)

            ไม่มีลายสัก(หรือเพ้นท์) ตามร่างกายและต้องท่องคำขออุปสมบทได้ชัดเจน

            ขั้นตอนหลักๆ ที่หลานผมได้ผ่านมาแล้วนั้น คือการสมัครบวช วันนี้..พระคุณเจ้านัดสอบความพร้อม..ถ้าสอบผ่านจึงจะกรอกใบสมัครฉบับสมบูรณ์ ส่งหลักฐานและชำระค่าบริขาร ตลอดจนนัดโกนผมและเข้าอยู่วัด (ก่อนวันบวช ๑ วัน) ส่วนวันที่หลานผมจะบวช คือ วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

            วันนี้..จึงเป็นวันนัดสอบ ผมเดินทางถึงวัด ตามที่ทางวัดนัดไว้ที่ลานหินโค้ง เวลา ๑๒.๓๐ น. จากนั้น..หลานผมก็เข้ารับฟังคำชี้แจง ขั้นตอนและระเบียบการ เริ่มสอบในเวลา ๑๓.๐๐ น. พระอาจารย์ให้กราบแล้วให้ท่องขานนาค(แบบ เอสาหัง)

            คำขอสรณะและศีล คำกล่าวขอนิสัย และคำกล่าวขออุปสมบท ซึ่งถ้าไม่ฝึกซ้อมท่องมาจากบ้าน จะไม่มีทางจำได้เลย จึงมีผู้ท่องไม่ได้ พระอาจารย์ก็เลยต้องให้ไม่ผ่าน ต้องออกไปหามุมสงบซ้อมท่องให้ได้..

            การสอบก่อนอุปสมบทในวันนี้ มีด้วยกันทั้งหมด ๘๒ คน..มีประมาณ๔ – ๕ คนที่ออกจากห้องสอบกลางคัน เพราะกล่าวคำขออุปสมบทไม่ได้ แต่สุดท้ายแล้ว ด้วยความพยายามของผู้ที่จะบวช และด้วยจิตเมตตาของของพระอาจารย์ ผมเชื่อว่า..น่าจะได้บวชครบทุกคน

            หลานผมสอบผ่านแบบมีตื่นเต้นเล็กน้อย พอสอบเสร็จแล้ว ก็ต้องกรอกใบสมัครตัวจริง ส่งพร้อมกับใบแสดงผลการตรวจเลือด สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และค่าบริขาร ๓,๐๐๐ บาท..

            นี่คือ..ธรรมเนียมปฏิบัติของการสอบก่อนอุปสมบท ที่ผมเรียกว่า..สอบบวช ของวัดชลประทานฯปากเกร็ด ที่สืบทอดกันมาหลายสิบปี แต่ละปีก็จะมีหลายรุ่น และแต่ละรุ่นก็จะมีสมัครสอบเป็นจำนวนมาก

            ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตนักศึกษา ที่กำลังจะเรียนจบ หรือจบแล้ว เตรียมหางานทำ จึงขออุปสมบทให้ถูกต้องครบถ้วนตามประเพณี ตอบแทนพ่อแม่และผู้มีพระคุณ

            การบวชที่วัดชลประทานฯ เป็นที่ล่วงรู้กันดี ไม่ว่าจะบวชเอาพรรษา บวช ๑ เดือน หรือ ๑๕ วัน ผู้ที่บวชนั้นจะต้องปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เรียกว่าเป็นการบวชเรียนอย่างแท้จริง..

            ทุกขั้นตอน..ตั้งแต่แรกเริ่มที่สมัคร และสอบในวันนี้ ไปจนถึงวันที่ต้องเข้าวัดก่อน ๑ วัน และวันบวช.. กำหนดการถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อย ผู้บวชต้องใส่ใจ เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อม เป็นการฝึกวินัยตั้งแต่ต้น ฝึกความอดทน..ที่จะต้องต่อสู้กับความไม่สะดวกสบาย..เป็นอีกหนทางหนึ่ง..ที่จะช่วยให้เห็นสัจธรรม นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์

            ผมจึงรู้สึกรักและศรัทธากับการบวชแบบนี้..ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์

ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑

 

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไดอารี่สีแดงความเห็น (0)