ทำดีแล้วเป็นทุกข์

หลายคนชอบการทำความดี เพราะทำแล้วสบายใจและมีความสุข แต่บางคนก็มี ทำความดีแล้วเป็นทุกข์

ทั้งๆทั้งที่บางคนก็ทำดีด้วยการสละเวลา สละทรัพย์สิน สละสิ่งที่ตนรัก แต่ก็ยังเป็นทุกข์ 
เหตุผลที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นเป็นเพราะว่า เราทำความดี เพราะหวังผลตอบแทน 
เราไม่ได้ปฎิเสธว่า "ทำดีแล้วไม่มีผลตอบแทน" แต่การที่หวังผลนั้น จะทำให้เรานั้นทุกข์ได้ เพราะผลจากการทำดีไม่ได้มาหลังที่เราทำดีเลยก็ได้ แต่อาจต้องใช้เวลา และเวลาที่เราต้องรอนั้นแหละคะ คือ เวลาแห่งความหวัง และบ่อให้เกิดทุกข์ได้

[ทำดี ไม่ใช่ว่า หลังผลไม่ได้ แต่อย่าหวังเกินไป]
  
        บันทึกโดย นักคิดหลังคีย์บอร์ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความ ที่ออกมาจากความคิดและความรู้สึกของผู้เขียนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คนดีที่ไม่ละวางจะทุกข์มาก ...  ครั้งหนึ่งเคยฟังพระอาจารย์กฤช นิมมโล ...ใช่เลย 

เขียนเมื่อ 

      เป็นเพราะคนเรายังมีกิเลศ จึงทำให้เกิดทุกข์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่งในการทำให้ไม่ทุกข์จ๊ะ

       เราถูกสอนกันมาตลอดให้กลับไปมองสาเหตุแห่งทุกข์ ตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา แต่แม้จะรู้สาเหตุแห่งทุกข์ก็ตาม แต่การทำให้ไม่เกิดทุกข์นี่มันปฏิบัติยากเกินกว่าทฤษฎีกล่าวไว้เสียจริงๆ ค่ะ