กลอนกลบท(๙) กลบทครอบจักรวาล

*ลักษณะพิเศษ คือ คำแรกและคำสุดท้ายของแต่ละวรรค เป็นคำเดียวกัน หรือคำเดียวกันปิดหัวปิดท้ายวรรค​

"ใจเจ้าเอ๋ยเคยชิดสนิทใจ

เหงาเพียงใดไกลเธอละเมอเหงา
เราห่างกันฝันเฟื่องถึงเรื่องเรา
ห่างยิ่งเหงาเศร้าใจเพราะไกลห่าง
ใกล้คะนึงถึงเจ้าอยากเข้าใกล้
สางวันใหม่ไห้ตามเมื่อยามสาง
ทางที่รอท้อถอยคอยริมทาง
ไกลเกินอ้างพลางรอมิท้อไกล
๗/๕/๒๕๖๑
(กลบทครอบจักรวาล)
*ลักษณะพิเศษ คือ คำแรกและคำสุดท้ายของแต่ละวรรค เป็นคำเดียวกัน หรือคำเดียวกันปิดหัวปิดท้ายวรรค

พิเชฐ บัญญัติ ประพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนรักกลบทความเห็น (0)