กลอนกลบท(๗)กลบทเบญจวรรณห้าสี

*ลักษณะพิเศษ คือ ห้าคำแรกของแต่ละวรรคใช้พยัญชนะเดียวกัน​หรือสัมผัสอักษรกัน

ยิ้มแย้มอยู่ยั่วเย้าน้องเจ้านี้

พบเพียงพี่พร้อมพักตร์จึงพักเหงา
น้องเนื้อนวลนางนี้ฤดีเรา
ร้องเร่งเร้ารักเรื่อยไม่เฉื่อยชา
ของขำขันขวยเขินมาเอื้อนเอ่ย
คู่เคียงเคยคลอเคล้าเราหรรษา
เง้างอนงามง่วงเหงาดึกเข้ามา
จอมใจจ๋าจิตจำทุกค่ำวัน”
๕/๕/๒๕๖๑
(กลบทเบญจวรรณห้าสี)
(คัดจากนิราศเบลเยียม)
*ลักษณะพิเศษ คือ ห้าคำแรกของแต่ละวรรคใช้พยัญชนะเดียวกัน
หรือสัมผัสอักษรกัน

พิเชฐ บัญญัติ ประพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนรักกลบทความเห็น (0)