15 พ.ย. 2549 งาน GIS Day 2006

ครูgisชนบท
GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ OpenGIS

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน 'GIS Day ครั้งที่ 7' ณ ตัวแทนศูนย์การศึกษา 7 แห่ง ทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ <div> 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ </div><div> 2. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม </div><div> 3. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ. สงขลา </div><div> 4. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ </div><div> 5. ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก </div><div> 6. ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี </div><div> 7. สถานวิทยาศาสตร์และศูนย์รีโมทเซนซิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา </div><div></div><div>         งาน GIS Day เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษา โดยจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก และมักจะจัดอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2006 และเป็น GIS Day ครั้งที่ 7 ในประเทศไทย        </div><div></div><div>         โดยในปีนี้บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานเหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยได้ร่วมออกบูธแสดงเทคโนโลยีทางด้าน GIS และสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ GPS ในงาน 'GIS Day 2006 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น' ซึ่งจัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อาคารบรรยายรวม 3 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมภายในงานจะเป็นนิทรรศการแสดง GISDAY, สัมมนาด้าน GIS & GPS concept โดยผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ และเกมส์ด้าน GIS ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ดังนี้ คือ <div> 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้ระบบภูมิสารสนเทศให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป </div>

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระบบภูมิสารสนเทศของผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายๆหน่วยงาน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต
</div>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#gis#ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์#opengis#gisday

หมายเลขบันทึก: 64723, เขียน: 01 Dec 2006 @ 18:39 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ที่ภาควิชาฯ โดยศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการ เชิญชวน หน่วยงานต่างๆ และอบต. ตลอดจน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากหลายๆ สถาบันมาร่วมเรียนรู้

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้เชิญวิทยากร
รศ.ดร.แก้ว นวลฉวี
ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
ดร.กาญจนา นาคะภากร

ได้นำเสนอ และในงานมีนิทรรศการ ให้ความรู้ในเรื่อง GIS การทำแผนที่ และการใช้เครื่องมือ GPS

โปรแกรม ArcGIS
และช่วงบ่ายมี Workshop ในเรื่องการใช้งาน OpenSource MapWindow GIS

ได้รับความสนใจในงานนี้กันพอสมควร

คำถามที่ต้องทำการให้ความรู้กับอบต. หรือหน่วยงานต่างๆ ต่อไปคือ
แหล่งข้อมูลฟรี?? และแหล่งข้อมูลที่เสียค่าใช้จ่าย ถ้าจะจัดทำระบบ มีหน่วยงานใด?? ราคาประมาณเท่าไร??

ทำเองได้หรือไม่?? อย่างไร

อันนี้ทางผู้ดำเนินรายการจะทยอยให้ความรู้ในครั้งถัดๆ ไป

สมบัติ
IP: xxx.86.128.52
เขียนเมื่อ 
งานนี้ ปี50 บุคคลภายนอกจะเข้าร่วมงานต้องทำอย่างไรครับ
เขียนเมื่อ 
  • ท่าทางได้ความรู้ดีนะครับ
  • มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าคาดว่าคงมีคนมามากกว่านี้นะครับ