วันนี้ต้องรายงานความคืบหน้าของการฝึกงานในครั้งที่ 1 โดยผมได้มีการเตรียม presentation ในการฝึกงานมานำเสนอวันนี้ผมนำเสอนในช่วงบ่ายพบอาจารย์บุญเที่ยง ในการรายงานความคืบหน้าของการฝึกงานและ ฟังการทำเรื่องจบการศึกษาจากอาจารย์  1/12/49