ผลการประกาวดชมรมผู้ป่วยเบาหวานธาตุพนม (2)

Anek Thanonghan

ผลการประกาวดชมรมผู้ป่วยเบาหวานธาตุพนม (2)

          เมื่อครั้งก่อน ผมได้เล่ากิจกรรม 3 ชมรมแรก ที่มีการประกวดได้รับรางวัล 1-3 ที่เหลืออีก 3 ชมรม ก็มีกิจกรรมน่าสนใจเหมือนกันครับ

          ชมรมเบาหวานแสนพัน -หมันหย่อน (ชื่อตำบลครับ ไม่ทราบที่มาที่ไปเหมือนกัน แต่ได้ยินครั้งแรก สะดุดเลยครับ นึกว่าทำหมันไม่ได้ผลกันซะอีก) วันนั้นคุณป้าหนูการ แซ่หู เป็นผู้มาเล่า คุณป้าออกตัวว่าวันนี้สมาชิกชมรมมาประชุมน้อย เพราะส่วนใหญ่ติดเกี่ยวข้าวกัน กิจกรรมออกกำลังกายที่เคยทำกายบริหาร ตั้งแต่ตี ห้า สัปดาห์ละสามวัน ก็ลดลงเหลือแค่เช้าวันจันทร์วันเดียว คุณป้าหนูการแนะนำประธานชมรม คุณลุงสมคิด ภูถุ และคณะกรรมการ 10 คน โดยมาเล่าวันนี้ไม่ได้หวังรางวัล แต่จะมาดูว่าชมรมที่อื่นๆ ทำอะไรกันบ้าง เพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตา มีการรวมตัวประชุมกันเดือนละครั้ง ในปีที่ผ่านมาชมรมทำกิจกรรมร่วมทำกับเจ้าหน้าที่ สอ. และอสม. คือการลงคัดกรองะขยายสมาชิเบาหวานในชุมชน ซึ่งชมรมเรียกว่าเป็นกิจกรรมเยี่ยมบ้าน และจากความรู้ที่ว่าโรคเบาหวานเป็นโรคทางพันธุกรรม ลูกหลานพีน้องของสมาชิกชมรมก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย จึงจะมีการขยายสมาชิกของชมรมโดยการชักจูงกลุ่มนี้มาร่วมชมรมด้วย

        ชมรมเบาหวานดอนนางห์ นำเสนอโดยคุณวิรักษณ์ พิลาสุข โดยเริ่มแนะนำตัวว่าเป็นเบาหวานมาประมาณ 3 ปี แต่ตอนนี้ไม่ได้กินยา ใช้การควบคุมอาหารและออกกำลังกายเป็นหลัก เนื่องจากตอนเริ่มเป็นเบาหวานใหม่ๆ กินยาแค่วันละครึ่งเม็ด ตนเองคิดว่ามันน้อยมาก เลยไปต่อรองกับคุณหมอว่าจะไม่กินยา จะใช้วิธีปฏิบัติตัวเอง และจะไปตรวจตามนัดสม่ำเสมอ จนปัจจุบันก็พบว่าสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์มาตลอด คุณวิรักษณ์เล่ามาตำบลดอนนางห์มีคนเป็นเบาหวานทั้งหมด 193 คนที่รักษาอยู่ แบ่งเป็นผู้ที่มารับยาที่ สอ.ดอนนางห์ 60 คน ที่เหลือมารับยาที่โรงพยาบาล กิจกรรมเด่นคือการรวมตัวเพื่อเต้นแอโรบิก ทุกวัน เพราะที่ดอนนางหงส์จะเป็นการออกกำลังกายที่นิยมกันในทุกๆกลุ่มในชุมชน และทุกปี ตำบลดอนนางหงส์จะมีการประกวดเต้นแอโรบิกด้วย นอก จากนี้ทางชมรมยังร่วมกับเจ้าหน้าที่ สอ. ในการจัดทำแฟ้มสมาชิกครอบครัว สำหรับผู้เป็นเบาหวานโดยเฉพาะ แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน และแยกสีกระดาษให้แตกต่างกัน เพื่อสะดวกในการใช้แฟ้มในการติดตามดูแลภาวะสุขภาพของแต่ละหมู่บ้าน เวลานัดทำกิจกรรมก็จะนัดกันแยกตามกลุ่มสีต่างๆ ที่สำคัญแกนนำยังทำหน้าที่เยี่ยมบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ สอ. ในคนเป็นเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือคุมไม่ได้ด้วย

                 ชมรม ดูแลกันฉันและเธอผู้ป่วยเบาหวาน จากตำบลฝั่งแดง นำเสนอโดย คุณบุญส่ง พลมาตย์ มีสมาชิกชมรมทั้งหมด 111 คน โดยรวมผู้ป่วยทั้งหมดของตำบลฝั่งแดง แบ่งเป็นมารับยา และทำกิจกรรม ที่ สอ.ทุกเดือน 25 คน และไปรับยามที่ โรงพยาบาล 86 คน กิจกรรที่ทำทุกเดือน ในวันที่มีการตรวจรักษา และรับยาประจำเดือน คือการวัดความดัน เจาะเลือด และชั่งน้ำหนัก ที่ดำเนินการโดยสมาชิกที่เป็นเบาหวานเองทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่ สอ. เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล หลักจากได้รับยาแล้วทุกครั้งจะมีการรวมตัวกัน เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่วกับโรคเบาหวาน กาคุมน้ำตาล และแนะนำให้สุขศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ สอ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานธาตุพนม(DM That Phanom)

คำสำคัญ (Tags)#thatpanom

หมายเลขบันทึก: 64718, เขียน: 01 Dec 2006 @ 17:34 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 10:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)