สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้กฎหมายธุรกิจ

  ติดต่อ

  ระดับการเรียนรู้จากเริ่มต้นจึงถึงปฏิบัติจริง  
      ในการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ หนึ่งในวิชาเลือกนั้นก็มีวิชากฎหมายธุรกิจที่น่าสนใจ ว่าในการทำธุรกิจนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เริ่มต้นที่จุดไหน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับจากการเรียนกฎหมายธุรกิจ
ครั้งที่ Purpose Skill Knowledge

1

กฎหมายเพื่อการทำธุรกิจ ได้เรียนรู้และการฝึกใช้ gotoknow ธุรกิจที่อยากทำ

2

นิยามของกฎหมายธุรกิจ เริ่มใช้ gotoknow เมื่อรู้จักนิยามของกฎหมายธุรกิจ รู้จักกฎหมายมากขึ้น

3

ประเมินสถานการณ์เด่นในประเทศ มีการวิเคราะห์ในสถานการณ์ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจสถานการณ์ปัจจุบันเข้ามามีบทบาท

4

ประเมินสถานการณ์นอกประเทศ มีการวิเคราะห์ในสถานการณ์ปัจจุบันในต่างประเทศ สถานการ์โลก

5

ปัญหาและโอกาสในการทำธุรกิจ ให้คิดถึงปัญหาและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ปัญหาและโอกาสกับธุรกิจที่อยากทำ

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ วิเคราะห์กฎหมายกับธุรกิจที่อยากทำ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

7

โอกาสและอุปสรรค โอกาสและอุปสรรคกับธุรกิจ ถ้าเกิดปัญหาในการธุรกิจ

8

อำนาจรัฐ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อยากทำ อำนาจรัฐในการกำกับดูแลธุรกิจ

9

ลักษณะองค์การที่เหมาะสม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจัดตั้งธุรกิจมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง

10

สัญญา การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของกฎหมายธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 64709, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-12 08:40:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเรียนรู้ที่ในกฎหมายธุรกิจ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)