วิสัยทัศน์ชุมพร 05 โรงงานปุ๋ยหมักชุมชน

วิน วิน วิน กระสุนนัดเดียวยิงนกได้ทั้งฝูง
 • วิสัยทัศน์ชุมพร 05 วิสาหกิจโรงงานปุ๋ยหมัก
 •      ชุมพรเป็นเมืองเกษตรกรรม ประกอบไปด้วยการเกษตรหลายสาขา ทั้งพืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ ทั้งชายฝั่ง และประมงทะเล นอกจากมีเนื้อที่การผลิตแล้ว ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตรขั้นต้นอีกมากมาย
 •     โรงงานแปรรูปที่มี เช่น โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานเส้นใยมะพร้าว โรงงานสับปะรดกระป๋อง,ผลไม้ โรงงานปลาป่น โรงงานปลากระป๋อง และอาหารทะเล
 •       มีของเสียมากมายอันเกิดจากระบบการผลิตพืช จากระบบแปรรูปพืชผล และสัตว์น้ำ รวมทั้งดินเลนก้นบ่อเลี้ยงกุ้ง ของเสียเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดมลภาวะให้กับจังหวัดชุมพรมาช้านาน เช่นมลภาวะทางดิน น้ำ และทางอากาศ ถึงแม้มีการกำจัด แต่ก็ไม่หมดจด และการกำจัดของเสียดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูง
 •      จังหวัดชุมพรมีเนื้อที่ปลูกพืชจำนวนมาก คุณภาพดินเสื่อม ขาดการบำรุงรักษาด้วยการเพิ่มอินทรียวัตถุ ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่ำ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน การปรับปรุงบำรุงดินดังกล่าวจะต้องลงทุนค่อนข้างสูง ปัญหาหลักคือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักมีราคาสูง เพราะต้องจ่ายค่าขนส่งจากภาคกลางแทบทั้งสิ้น ไม่มีโรงงานในจังหวัด
 •     จากปัจจัยต่างๆที่กล่าวแล้วข้างต้น เห็นสมควรที่จะจัดตั้งวิสาหกิจของคนชุมพรขึ้น ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่าย ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ด้วยการลงทุนของคนชุมพร โดยเฉพาะเกษตรกร จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆมากมายเช่น
 •   1 ลดการสูญเสียจากค่าขนส่งปุ๋ยหมักจากภาคกลาง ถึงชุมพร
 •  2 เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยหมักราคาถูกลง จากเหตุผลข้อ 1
 •  3 ส่งผลให้คุณภาพดินดีขึ้น
 •  4 จากข้อ 3 จะทำให้ผลผลิตพืชสูงขึ้น
 •  5 จากข้อ 3 และ 4 ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
 •  6 โรงงานปุ๋ยฯได้ใช้วัตถุดิบจากของเสียโรงงาน เช่น
 •   6.1 น้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
 •   6.2 น้ำเสียจากโรงงานอาหารทะเล
 •   6.3 น้ำเสียจากโรงงานสับปะรด
 •   6.4 ขุยมะพร้าวจากโรงงานส้นใย
 •   6.5 ดินเลนก้นบ่อเลี้ยงกุ้ง
 •   6.6 ของเสีย ขยะสด จากชุมชนเขตเทศบาลทุกแห่ง
 •   6.7 ของเสียจากโรงเรียนทุกโรง
 •   6.8 เศษสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ
 •  7 ลดมลภาวะทุกๆทาง
 •        ผู้ลงทุน หรือเจ้าของโรงงาน ซึ่งเป็นเจ้าของวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่าย จะได้รับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน จากการลงหุ้น ลงทุน ในโรงงาน
 •      ทั้งหมด เป็นแนวความคิด หากได้มีการหยิบไปปฏิบัติ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทุกๆฝ่าย เป็นการทำของเสียหรือมลพิษให้เป็นเงิน หรือ วิน วิน วิน  หรือเปรียบเสมือนกระสุนนัดเดียว ยิงนกได้ทั้งฝูง
  ไชยยงค์ คงตรีแก้ว 1 ธ.ค.2549  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาปนิกสังคม

คำสำคัญ (Tags)#ทำของเสียหรือมลพิษให้เป็นเงิน

หมายเลขบันทึก: 64706, เขียน: 01 Dec 2006 @ 16:34 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)