สดจากห้อง GotoKnow..

 

สักวารวมพลคนเขียนบล็อก

ไม่ Dead Blog เขียนไปได้ไหลลื่น

มีอารมณ์เขียนไปได้ทั้งคืน

แสนสดชื่นตื่นมามีคนชม.....(บ้ายอ) ฝันไป