วันนี้ได้ไปรับเอกสารที่จะต้องนำไปสังเกตุการสอน เหนื่อยและวุ่นวายมาก