คุณคือคนพิเศษ

กล้าทำในสิ่งที่ผู้อื่นไม่ทำ

ผู้ที่ประสบความสำเร็จได้นั้น มักมีทัศนคติและความคิดที่เป็นแบบผู้ชนะ คือจะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเอง มีพลังกายพลังใจที่ยิ่งใหญ่ มีความทรหดอดทนสูงหรือมีคุณสมบัตืิพิเศษที่เหนือกว่าผู้อื่นทั่วไป ผู้ที่มีความคิดแบบนี้จะมีความกล้าที่โดเด่นกว่าคนทั่ว ๆ ไป  ดังนี้

1.กล้าทำในสิ่งที่ผู้อื่นไม่ทำ

2.กล้าคิดและลงมือทำในขณะที่ผู้อื่นเพียงมองดูเท่านั้น

3.กล้าตรวจสอบผลงาน หรืวิเคราะสิ่งที่ได้ลงมือทำเสมอ

4.กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ แม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดมานับครั้งไม่ถ้วนก็ตาม

5.กล้าแสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เห็นว่าล้าสมัย

6.กล้าที่เผชิญหน้ากับภาวะวิกฤษต่าง ๆ ได้ทุกสถานการณ์

" ่ผู้ที่มีความมั่นใจและกล้าทำสิ่งต่าง ๆ ที่คิดว่าถูกต้อง  จะช่วยผลักดันให้ชีวิตมีความก้าวหน้า  มีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอน มีเข็มทิศในการดำเนินชีวิต  และพร้อมที่จะต่อสู้  พัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นตลอดไป "

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณคือคนพิเศษความเห็น (0)