วันนี้เดินทางกลับหอกับเพื่อนแสนที่จะสนุก เพราะร้อนและเมื่อย