เรื่องเล่าเช้านี้...บริการวิชาการแก่สังคม(ตอนที่3)

  ติดต่อ

  โครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแก่ อบต.และผู้นำชุมชน  

เสริมสร้างความรู้

เรื่องการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแก่ อบต.และผู้นำชุมชน โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามันสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ซึ่งมี ผศ.ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ  เป็นหัวหน้าโครงการ       จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ อบต. ตลอดจนผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้พื้นฐานเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และการตรวจสอบระบบน้ำเสีย ซึ่งเป็นโครงการที่รองรับนโยบายการรองรับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย  ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในทุกตำบล จึงเป็นการเตรียมความรู้ให้แก่ อบต.และผู้นำชุมชน

      การจัดกิจกรรมเป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

<div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">       ผู้เข้าร่วมทั้ง 104 คน (จากแผน 100 คน ) จาก (รุ่น 1) อบต.โนนข่าและ(รุ่น 2) อบต.เมืองพล  มีการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม  โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมทั้งสองรุ่น และปัญหาอุปสรรคที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯระบุไว้ คือการให้ความรู้ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ยากต่อความเข้าใจในเวลาอันจำกัด </p>                                   -น้อง-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKE

หมายเลขบันทึก: 64694, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:40:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เรื่องเล่า#kku#บริการวิชาการแก่สังคม#การบริการวิชาการสู่ชุมชน#uac

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

JJ
เขียนเมื่อ 
เป็นประโยชน์มากครับ คราวต่อไป HA_KM น่าจะเรียนเชิญท่านอาจารย์ ดร.กาญนิถา มาให้ความรู้ ทีมงาน "โรงพยาบาลคุณภาพ" ครับ
น่าสนใจมาก หายไปนานคิดถึงครับ

อาจารย์ JJ

 ขอบพระคุณค่ะ..เป็นข้อแนะที่ดีมาก