เรื่องเล่าเช้านี้...บริการวิชาการแก่สังคม(ตอนที่3)

พิชชา
โครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแก่ อบต.และผู้นำชุมชน

เสริมสร้างความรู้

เรื่องการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแก่ อบต.และผู้นำชุมชน โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามันสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ซึ่งมี ผศ.ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ  เป็นหัวหน้าโครงการ       จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ อบต. ตลอดจนผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้พื้นฐานเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และการตรวจสอบระบบน้ำเสีย ซึ่งเป็นโครงการที่รองรับนโยบายการรองรับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย  ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในทุกตำบล จึงเป็นการเตรียมความรู้ให้แก่ อบต.และผู้นำชุมชน

      การจัดกิจกรรมเป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

<div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">       ผู้เข้าร่วมทั้ง 104 คน (จากแผน 100 คน ) จาก (รุ่น 1) อบต.โนนข่าและ(รุ่น 2) อบต.เมืองพล  มีการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม  โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมทั้งสองรุ่น และปัญหาอุปสรรคที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯระบุไว้ คือการให้ความรู้ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ยากต่อความเข้าใจในเวลาอันจำกัด </p>                                   -น้อง-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKE

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่า#kku#บริการวิชาการแก่สังคม#การบริการวิชาการสู่ชุมชน#uac

หมายเลขบันทึก: 64694, เขียน: 01 Dec 2006 @ 16:04 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
เป็นประโยชน์มากครับ คราวต่อไป HA_KM น่าจะเรียนเชิญท่านอาจารย์ ดร.กาญนิถา มาให้ความรู้ ทีมงาน "โรงพยาบาลคุณภาพ" ครับ
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจมาก หายไปนานคิดถึงครับ
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ JJ

 ขอบพระคุณค่ะ..เป็นข้อแนะที่ดีมาก