คนที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ลองทำ family conference ดูนะคะมีประโยชน์มากๆ