วันนี้งานยุ่งมาก เหนื่อยมากเลยมีเรื่องไม่สบายใจด้วยอยากมีคนช่วยปลอบใจให้