ความลับในใจ

  Contact

  รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา  

ความรักที่มีต่อเพื่อนมันไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้เลยเพราะมันมีสายใยผูกพันของเราเชื่อมกันอยู่ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า  รักเพื่อนนะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In love

Post ID: 64697, Created: , Updated, 2012-02-11 16:34:43+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #love

Recent Posts 

Comments (1)

รักนะเด็กโง่