GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

อบรมชีวอนามัย คณะแพทย์ มข.(SHE)

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวมชั้น3 คณะแพทย์ มข.
วันนี้ 1 ธ.ค.49 เวลา 9.00 - 16.30 น. ได้เข้าอบรมเรื่อง"หลักความปลอดภัยในการทำงาน และเออร์โกโนมิคส์"ก็ได้รับความรู้หลายๆอย่างในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากการทำงาน ทำให้มีแนวทางที่จะปรับปรุงวิธีการทำงานที่จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเช่น การจัดสถานที่การทำงาน การทำงานในท่าทางต่างๆที่ถูกต้องเพื่อให้ไม่เกิดความเมื่อยล้า อันจะเกิดผลดีต่องานที่ทำประจำทุกๆวัน ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการทำให้สุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับการทำงาน อีกทั้งช่วงท้ายการอบรมก็มีการสาธิตการยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ การวอร์มอัพร่างกายก่อนออกกำลังกาย และตามด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยมีหัวข้อว่า 1.มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอะไรบ้าง 2.หน่วยงานเราได้มีการส่งเสริมสุขภาพด้านใดบ้าง ซึ่งก็ทำให้ได้มองเห็นปัญหาในการปฏิบัติงานจริงๆ และเกิดแนวคิดที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาของคณะต่อไปในอนาคต ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากร ผศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย ผศ.พญ.รัตนา วิเชียรศิริ ผศ.พญ.เสมอเดือนคามวัลย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้แก่บุคลากรในคณะแพทย์ มข.ทุกหน่วยงานครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): อบรม
หมายเลขบันทึก: 64710
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)