วันนี้ถึงธ.ก.ส.8.30น.     

     วันนี้ต้องไปขายสลากต่อจากเมื่อวานอีก 1วันเพราะเมื่อวานโดยออกไปในช่วงเช้าเพราะเมื่อวานไปเป็นเหมือนการให้ข้อมูลมากกว่าเพราะบางคนอาจไม่พร้อมด้านการเงินวันนี้จึงมีคนสนใจมากและก็เอาฉลากไปให้บางคนที่ซื้อไว้เมื่อวาน

สิ่งที่ได้รับในวันนี้

 จริงๆแล้วผมก็ไมอยากออกไปเท่าไหร่เพียงแต่พี่เขาอยากให้ไปช่วยเนื่องจากบุคลากรไม่พอ 30/11/49