กลอนกลบท(๒) กลบทฉัตรสามชั้น

*ลักษณะพิเศษ คือ สามคำแรก กับ สามคำท้ายของแต่ละวรรค เป็นคำเดียวกันแต่เรียงสลับหน้าหลัง

หมายมุ่งมั่น เหมือนฝัน มั่นมุ่งหมาย
หนีทุกข์คลาย เคียงสุข คลายทุกข์หนี
มีแรงใจ ให้แกร่ง ใจแรงมี
กระทำดี ที่สละ ดีกระทำ
พลังแกร่ง แข็งแรง แกร่งพลัง
ล้ำเลิศหวัง ดังเกิด หวังเลิศล้ำ
คำเพียงเอ่ย เอื้อนเสียง เอ่ยเพียงคำ
ใจย้ำจำ จิตนำ จำย้ำใจ"
๔/๕/๒๕๖๑
(กลอนกลบทฉัตรสามชั้น)
พิเชฐ บัญญัติ ประพันธ์
*ลักษณะพิเศษ คือ สามคำแรก กับ สามคำท้ายของแต่ละวรรค เป็นคำเดียวกันแต่เรียงสลับหน้าหลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนรักกลบทความเห็น (0)