หนังสือ "คำพ่อสอน พรจากฟ้า"

คำพ่อสอน พรจากฟ้า

ผลงานรวมเล่ม เล่มที่สาม เป็นการเขียนบทกลอนน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคต และน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ของพระองค์มาเป็นกระทู้คำสอนต้นเรื่องในการเขียนกลอนสุภาพ ทั้งหมด ๑๐๑ ตอน (ตอนละ ๒ บท) พิมพ์แก่ผู้สั่งจองร่วมจัดพิมพ์ราคาต้นทุนจัดพิมพ์เล่มละ ๑๐๐ บาท พิมพ์ครั้งแรก ๔๐๐๐ เล่ม และครั้งที่สอง ๒๐๐๐ เล่ม พิมพ์ที่บริษัทศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์จำกัด เลขที่ ISBN 978-616-445-671-6 จำนวน ๑๒๐ หน้า พิมพ์แบบสี่สี กระดาษอาร์ทมันอย่างดี ปกแบบนูนทอง 

คำนิยมในการพิมพ์ครั้งแรกโดยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอุดร ตันติสุนทร อดีต สส./สว.จังหวัดตาก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงมหาดไทย และ อ.เพ็ญศรี วงศ์ชูเครือ อดีตอาจารย์ภาษาไทย รร.สวรรค์อนันต์วิทยา อาจารย์ที่สอนวิชาภาษาไทยให้ผมสมัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนในการพิมพ์ครั้งที่สอง ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน/อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กรุณาเขียนคำนิยมให้ด้วย

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย พระบรมราโชวาท/พระราชดำรัสที่ปรากฎ ณ ที่ต่างๆที่เป็นดุจพรจากฟ้าแด่ประชาชนคนไทย กลอนกระทู้ ภาพถ่ายจากฝีมือผู้เขียน และภาพวาดลายเส้นจากนายพชร (น้องแคน) บัญญัติ ลูกชายคนโตของผู้เขียนที่กำลังศึกษาวิชาดนตรีตะวันตก สาขากีตาร์แจ๊ส 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (2)

ยอดเยี่ยมและชื่นชมครับ..และสั่งซื้อ/สั่งจองอย่างไรครับ ผมต้องการ ๒ เล่มเพื่อเป็นสื่อการสอน และส่งให้เพื่อนครับ.ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ส่งรายละเอียดมาทางอีเมล์ได้เลยครับ