ตำแหน่งของงานที่เรา "ได้รับ" ไม่ใช่สิ่งชี้วัดว่าเรา "เยี่ยม" หรือ "ห่วย" ผลของงานที่เรารับผิดชอบต่างหากที่สำคัญ..ขอเพียงทำงานในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุด..ไม่ต้องแบ่งแยกว่าเป็นงานระดับ "สูง" หรือ "ต่ำ" .... เมื่องานประสบความสำเร็จ..เมื่อนั้นหัวใจเราจะพองโตขึ้น..และเราจะรู้สึกว่าตัวเราใหญ่ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว!!!

หากเราคือ "ฟันเฟือง" เล็กๆชิ้นหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในนาฬิกา..ถ้าเพียงเราจะลองเกเร..แล้วหยุดหน้าที่ของตัวเองลงอย่างกะทันหัน...แน่นอนว่าฟันเฟืองอื่นๆต้องพลอยกระทบไปด้วย...

นาฬิกาอาจไม่เดิน..หากมีใครสักคนที่เฝ้าจ้องดูเวลา..เขาก็อาจสับสน เพราะไม่รู้เวลาที่แน่ชัด!!  มันจะส่งผลกระทบกันไปหมด..

   "เด็ดดอกไม้..สะเทือนถึงดวงดาว"

...อย่างน้อย--ฉันก็เข้าใจถึงคุณค่าในการหมุนฟันเฟืองเล็กๆของตัวเองไปเรื่อยๆ...โดยที่บางคำถาม-ก็เป็นคำถามที่ไม่ควรค่าแก่การใส่ใจอีกต่อไป!!!