ความรักคืออะไร
หลายคนคงตอบคำถามนี้ได้เป็นอย่างดี แต่อีกหลายคนกลับไม่สามารถอธิบายความหมายที่แท้จริงของความรักได้
บางคนรักแล้วสมหวัง ก็พบกับความสุข แต่บางคนรักแล้วผิดหวัง ก็ตกอยู่ในห้วงของความทุกข์
ที่เป็นเช่นนี้เพราะความรักไม่เข้าใจคุณหรือเพราะคุณไม่เข้าใจความรักกันแน่!
แล้วความรักของคุณเป็นแบบไหนคะ