​ไม่ยอมรับคอร์รัปชั่น

ผู้มีอำนาจก็มีวันเสื่อม หากไม่สุจริต

ไม่ยอมรับคอร์รัปชั่น

บทบรรณาธิการของ นสพ. เดอะ เนชั่น วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง Let’s fight corruption through ‘zero tolerance’ : Lanient justice system stems from a ‘forgiving’ society  อ่าน ที่นี่   

 ผมชอบเรื่องเล่าผลงานวิจัยมาก    ข้อสรุปตรงกับความเชื่อของผม    ว่าเราต้องช่วยกันสร้างค่านิยมในสังคม   ว่าการครอบครองสมบัติส่วนรวมมาเป็นสมบัติส่วนตัว ไม่ใช่สิ่งที่ “ใครๆ ก็ทำกัน”    แต่เป็นสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม    ที่ไม่ใช่แค่ก่อผลร้ายต่อส่วนรวมเท่านั้น    แต่ยังมีผลทำลายอนาคตของตนเองอีกด้วย   

ด้วยความเชื่อในการดำรงตนเป็นคนซื่อตรง ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างสังคมมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ผมไปทำงานในฐานะต่างๆ ให้เป็นตัวอย่างด้านความซื่อสัตย์สุจริต    จึงมีผลให้ชีวิตครอบครัว และชีวิตในบั้นปลายของผมดีได้ถึงเพียงนี้    จากลูกชาวบ้านธรรมดาๆ    ผมจึงเชื่อมั่นในการดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงหรือเอาเปรียบใครๆ ทั้งนั้น   

นำมาสู่การใช้ บล็อก นี้ แสดงความเห็นต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่เลือกหน้าอินทร์หน้าพรหม    แขวนนาฬิกาหรูหรือไม่ ก็ไม่เลือก    บอกได้แต่ว่า ผู้มีอำนาจก็มีวันเสื่อม    หากไม่สุจริต  

วิจารณ์ พานิช          

๑๙ มี.ค. ๖๑

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)