180313 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Disburse & disperse

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Disburse & disperse

Ref.# www.gotoknow.org #596935 (151102-2)  

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม

Dictionary.com สะกด คำอ่าน กริยา “disburse” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์ หลัง ว่า

“dis-BURS” = “ดิส-เบอส์

Dictionary.com สะกด คำอ่าน กริยา “disperse” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์ หลัง ว่า

“dih-SPURS” = “ดิห์-สเพอร์ส์”

อาจสับสนกับ กริยา “dispose”

ออกเสียง เน้น พยางค์ หลัง ว่า

“dih-SPOHZ” = “ดิห์-สโพห์ส์”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน กริยา “dispel” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์ หลัง ว่า

“dih-SPEL” = “ดิห์-สเพล

Dictionary.com สะกด คำอ่าน กริยา “dissipate” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์ แรก ว่า

DIS-uh-peyt” = “ดิส-อ-เพย์ท”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน กริยา “scatter” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์ แรก ว่า

SKAT-er” = “สะแคต-เทอร์”

Oxford Learner’s Dictionary

อธิบาย ความหมาย กริยา “disburse”

เมื่อใช้เป็นทางการ ในการ “disburse บางสิ่ง”

คือ “การแจกจ่าย เงิน ให้แก่บางคน”

‘จากเงินก้อนใหญ่ ที่เป็น กองทุน (The Funds) จัดตั้งไว้เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ อย่างหนึ่ง’

หรือ “จ่ายเงินเพื่อชดใช้คืน” = disburse a bill.

“The funds were to be disbursed in two instalments.”

“The regional council disburses grants to local writers.”

ให้ความหมาย กริยา “disperse”

คือ “การกระจายไปในทิศทางแตกต่างกันเป็นวงกว้าง” เช่น

“The fog began to disperse.”

“The intense current disperse the sewage.”

“Police fired shots and used teargas to disperse the demonstrators.”

“The fog dispersed toward morning.”

Random House Kernerman Webster's College Dictionary

อธิบาย คำพ้องความหมายของ “disperse”

ที่รวมถึง “scatter” “disperse” “dissipate” และ “dispel”

ต่างแสดงนัยยะ ของ

“การแยกตัวและขับเคลื่อน บางสิ่งออกไป จนกระทั่งหมดจากเดิม”

โดย “scatter” เป็นการแยก

“สิ่งที่มีตัวตน ให้เป็นส่วนๆ ตามธรรมชาติ” และ

“ขับเคลื่อนส่วนต่างๆนั้นให้กระจายไปทุกทิศทาง” เช่น

“The wind scattered leaves all over the lawn.”

โดย การ “disperse” ตามปกติ

จะ “เป็นเหตุให้ ‘สิ่งที่อัดรวม หรือรวมอยู่เป็นระเบียบ’ นั้น

“แยกตัวหรือกระจายออกในทุกทิศทาง”

และถ้าต้องการ ก็สามารถ ‘ทำให้กลับคืนรูปเดิมได้’ เช่น

“Tear gas dispersed the mob.”

และ การ “dissipate” ตามปกติ

จะ “เป็นการแยกด้วยการ ‘ละลาย’ หรือ ‘ลดขนาด’ อณูหรือชิ้นส่วน”

โดยที่จะ ”ไม่สามารถ ทำให้กลับคืนรูปเดิมได้อีก” เช่น

“He dissipated his money and his energy in useless activities.”

และ การ “dispel”

เป็นการ “ขับเคลื่อน” หรือ “กระจาย” ออกไป

ตามปกติ “จะใช้กับ สิ่งไม่มีตัวตน” จึงกระทั่ง หายไปเลยได้ เช่น

“Your explanation has dispelled my doubts.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revised

คำสำคัญ (Tags)#ศัพท์อังกฤษ#Common Errors#คำอังกฤษ#English words#Problem Words

หมายเลขบันทึก: 645558, เขียน: 12 Mar 2018 @ 16:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (3)

sr
IP: xxx.132.108.208
เขียนเมื่อ 

Thank you.

May I suggest alternative Thai to say some English words clearly (as a learner)? - 

“dispel” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์หลัง “dih-suh PEL” = “ดิห์-สึ เพว ลึ” (ending "L" is 'el' - เอว ลึ)
“dissipate” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์แรก “DIS-suh-peyt” = “ดิส-สึ-เพด ทึ” (ending "T" ทึ is not "D" ดึ)
“scatter” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์แรก(?) “suh KAT-er” = “สึ แคต-เทอร์” (leading "S" is สึ)

;-)

sr
IP: xxx.132.108.208
เขียนเมื่อ 

Thank you.

May I suggest alternative Thai to say some English words clearly (as a learner)? - 

“dispel” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์หลัง “dih-suh PEL” = “ดิห์-สึ เพว ลึ” (ending "L" is 'el' - เอว ลึ)
“dissipate” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์แรก “DIS-suh-peyt” = “ดิส-สึ-เพด ทึ” (ending "T" ทึ is not "D" ดึ)
“scatter” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์แรก(?) “suh KAT-er” = “สึ แคต-เทอร์” (leading "S" is สึ)

;-)

เขียนเมื่อ 

Thanks for yr clever and very smart advises.

Please keep bearing on me as my aging is catching on.