วันสตรีสากล International Women's Day....


เพราะวิถีชีวิตที่กำลังปรับเปลี่ยนไปตามภาวะปัจจุบัน ทำให้เราลืมเลือนภูมิปัญญาดี ๆ ของคนเก่าก่อนที่สร้างไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งต่อแง่งามของวัฒนธรรมการกินอยู่แบบพื้นบ้านของเมืองเล็กๆ แห่งนี้ "พรานกระต่าย"เอาไว้ให้กับผู้คนได้สัมผัส วันนี้จึงได้ก่อเกิดกิจกรรมของสตรีขึ้นมา มิได้หวังให้ต้องปรับวิถีให้ย้อนกลับทั้งหมดหากแต่ยังคงได้ตามรอยวิถีแบบเก่าก่อนบ้าง เพียงเท่านี้ก็พอต่อใจแล้วล่ะครับ ขอขอบคุณ G2K ที่ช่วยเป็นสะพานเชื่อร้อยวิถีแบบนี้ไปยังผู้คนบนโลกกว้างด้วยนะคร้าบ!!!

                                                             -ทุกวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีถือเป็น"สตรีสากล"ครับ โดยเกิดจากการรวมตัวกันของสตรีเพื่อเรียกร้องให้มีความเป็นธรรมต่อสตรีในรูปแบบของสวัสดิการต่างๆ ซึ่งในวันทีี่ 8 มีนาคม 2543 ผลจากการเรียกร้องต่างๆส่งผลให้ที่ประชุมประกาศรับรองโดยได้รับข้อเสนอของคลารา เซทคิน ด้วยการกำหนดให้ทุกวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น"วันสตรีสากล"ครับ....และหากผู้อ่านได้ติดตามข่าวสารต่างๆ ก็จะได้รับทราบว่ามีการแจกรางวัลต่างๆ ในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับสตรีของบ้านเรา และกิจกรรมที่จะทำให้สตรีได้แสดงบทบาทต่างๆ ได้อย่างแจ่มชัดนั่นก็คือการเปิดเวทีให้สตรีได้นำเสนอผลงานของตนเองครับ ในส่วนของงาน"วันสตรีสากล"ตัวผมเองก็ได้รับเกียรติให้ร่วมกิจกรรมอยู่เป็นประจำครับ และปีนี้่ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มีส่วนในการนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งต่อเรื่องราวดีๆ ของสตรีที่เข้มแข็งของอำเภอพรานกระต่าย ไปยังผู้อ่านและผู้ที่สนใจได้รับทราบความเคลื่อนไหวนั้น วันนี้จึงขอนำเอาภาพและเรื่องเล่าจาก "วันสตรีสากล"มาบันทึกเอาไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้ของผมคร้าบ!!!!

1.หลังจากประชุมเพื่อเตรียมการโดยคณะกรรมการสตรีระดับอำเภอพรานกระต่าย ไปหลายครั้งแล้ว เราก็ได้สรุปว่าจัดกิจกรรม"วันสตรีสากล"ขึ้นในวันนี้(12 มีนาคม 2561)ซึ่งก็ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่จะได้แสดงให้ผู้คนได้รับทราบว่าพลังของสตรีของที่นี่ก็มีอะไรที่น่าสนใจและน่าสนับสนุนครับ งานนี้ได้รับการขับเคลื่อนจาก"สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย"ในฐานะผู้รับผิดชอบงาน และเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้ว"นายสุวัฒน์  จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย"ก็ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มาร่วมเปิดงานอย่างพร้อมเพรียงกันครับ...นอกจากนี้ยังได้ถือโอกาสพบปะกับกลุ่มสตรีจากทุกตำบลของอำเภอพรานกระต่ายด้วยล่ะครับ...

2.งานนี้ผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดสาธิตอาหารพื้นบ้านของพรานกระต่ายครับ จากมติที่ประชุมได้กำหนดรายการอาหาร 3 เมนูครับ ประกอบด้วย"ห่อหมกยอดมะคึกใส่ไข่มดแดง/ขนาบใบส้มกับใส่กบนา/ขนมลูกปรง"โดยเมนูแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเมนูที่เป็นภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับ แต่ด้วยความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เริ่มปรับเปลี่ยนไปตามภาวะปัจจุบัน จึงทำให้ภูมิปัญญาด้านอาหารถูกลบเลือนไปบ้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้คนได้รับรู้และมีความหวงแหนพร้อมกับมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ได้เปิดเวทีนี้่ให้สตรีได้แสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่เลยล่ะครับ...

3.ทีมแรกที่จะขึ้นเวทีสาธิตการทำเมนูอาหารพื้นบ้านวันนี้ก็คือ"ห่อหมกยอดมะคึกใส่ไข่มดแดง"ครับ ได้รับการรวมตัวของสตรีของตำบลต่างๆ ครับ โดยทีมนี้มีการเตรียมพร้อมทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม ใครๆ เห็นแล้วก็อดที่จะต้องขอเก็บภาพแห่งความประทับใจนี้เอาไว้ครับ...

4.ทีมที่ 2 เมนู"ขนาบใบส้มกบใส่กบนา"เมนูนี้ถือเป็นเมนูที่ตามรอยอาหารพื้นบ้านของชาวพรานกระต่ายเลยล่ะครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าคนรุ่นเก่าก่อนจะนิยมทำเพื่อเป็นอาหารในฤดูกาลทำนา เพราะจะมียอดอ่อนๆ ของใบส้มกบให้ได้เก็บกินอย่างปลอดภัย สำหรับข้อมูลของ"ส้มกบ"ผมได้บันทึกเอาไว้ที่นี่ครับ ส้มกบ ผักบ้าน บ้าน น้อยนิด..มหาศาล ตามรอยส้มกบ อ๊บๆ 

5.ทีมที่ 3 เมนู"ขนมลูกปรง"ครับ เมนูนี้ถือเป็นเมนูหวานๆ ที่ไม่ธรรมดา เป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาอย่างน่าสนใจ วิถีแห่งการกินอยู่ที่น่าอนุรักษ์และสืบทอดเอาไว้ถูกนำเสนอในวันนี้ด้วยล่ะครับ ผู้อ่านบางท่านอาจจะคุ้นตากันดีกับ"ต้นปรง"แต่ท่านรู้รึเปล่าครับว่าที่อำเภอพรานกระต่ายแห่งนี้ยังมีการนำเอาแป้งจากลูกปรงมาทำขนมกันอยู่ แต่น่าเสียดายมากๆ ครับ ที่ตอนนี้ภูมิปัญญาต่างๆ เหล่านี้กำลังจะถูกลบเลือนไป ด้วยการมีผลิตภัณฑ์แป้งชนิดต่าง ๆที่ใช้ง่ายและราคาถูก หากแต่"แป้งปรง"นั้นต้องผ่านขั้นตอนและใช้ผู้ที่ชำนาญด้วยประสบการณ์ชีวิตเท่านั้นถึงจะสามารถนำเอาแป้งออกมาจาก"ลูกปรง"ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการนำเสนอและกระตุ้นให้สตรีได้ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้เอาไว้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอและอนุรักษ์ภูมิปัญญาดีๆ เหล่านี้เอาไว้ครับ ในส่วนของรายละเอียดของการทำ"แป้งลูกปรง"นั้นผมจะได้หาโอกาสไปร่วมเรียนรู้และเก็บมาบันทึกเอาไว้ในโอกาสต่อไปครับ...

6.โอกาสนี้ผมได้รับเกียรติมให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง"การสืบค้นผักพื้นถิ่น มาประกอบอาหารพื้นบ้าน เพื่อสืบสานตำนานพรานกระต่าย"ครับ ดังนั้นสิ่งที่เน้นย้ำให้กับสตรีได้รับรู้นั่นก็คือการที่เรามีของดี ดี อยู่ในพื้นที่และรู้จักการนำเอามาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารหรือสมุนไพร สิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสานต่อและช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปครับ...

7.พอได้เวลา ทีมงานของกลุ่มสตรี ก็เริ่มบรรเลงสาธิตการทำเมนูที่เตรียมการเอาไว้ทันทีครับ งานนี้เรายกบทบาทให้สตรีได้แสดงอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงขอเก็บภาพและเรื่องราวต่างๆ เอาไว้มาบันทึกดีกว่า สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ นอกจากจะได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่สตรีได้รับนั่นก็คือ"ความกล้าแสดงออก"ที่ ณ เวลานี้เราต้องช่วยกันเปิดเวทีให้กับคนเหล่านี้มากๆ ครับ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้สร้างสรรสิ่งดีๆ ร่วมกันและก่อเกิดให้มีความภาคภูมิใจแบบ"เราก็ทำได้"นั่นเองครับ...

8.กิจกรรมนี้เราจะให้สตรีที่มาร่วมงานได้ลิ้มลองเมนูอาหารพื้นบ้านด้วยนะครับ ทั้งนี้ก็จะให้สตรีเหล่านี้ได้สัมผัสและมีความตระหนักถึงความสำคัญของอาหารพื้นบ้าน และท้ายที่สุดแล้วก็จะได้ให้"รางวัลขวัญใจอาหารพื้นบ้าน"กับทีมผู้สาธิตอาหารในวันนี้ด้วยนั่นเองครับ เห็นแบบนี้แล้วก็คงไม่ต้องบรรยายให้มากความ ขอฟ้องด้วยภาพก็แล้วกันนะครับ...

9.ในระหว่างที่กลุ่มสตรีได้ชิมและให้คะแนนกับเมนูอาหารพื้นบ้านอยู่นั้น "สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย"ก็ถือโอกาสให้ความรู้ด้านอนามัยและความปลอดภัยด้านอาหารและการดูแลจัดการบ้านเรือนต่างๆ ด้วยล่ะครับ กิจกรรมที่สอดแทรกความรู้แบบนี้ก็จะทำให้สตรีได้รับทราบและพร้อมจะนำเอาหลักการต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับ..และผล "รางวัลขวัญใจอาหารพื้นบ้าน" ที่ออกมาก็เป็นอย่างที่ปรากฎในภาพนะคร้าบ...สุดยอดทุกเมนูจริงๆ ครับ...

10.หลังจากรู้ผลคะแนนต่างๆ แล้วก็ถึงเวลาอาหารกลางวันพอดีครับ ปีนี้เราเน้นในเรื่องของการนำเสนออาหารพื้นบ้าน และวิถีชุมชนแบบพรานกระต่าย ดังนั้นเมนูมื้อกลางวันจึงต้องไม่ธรรมดาครับ 555 "ข้าวห่อใบตองควง"ถือเป็นเอกลักษณ์ที่น่าประทับใจกับผู้ร่วมงานในวันนี้ครับ เมนูที่ง่ายๆ แต่อร่อยด้วยคุณค่าทางภูมิปัญญาแบบนี้แหละครับที่เราต้องช่วยกันนำเสนอและถ่ายทอดออกมา  และหากมีโอกาสเหมาะๆ คงจะได้หยิบยกเอาอาหารพื้นบ้านชนิดต่างๆ มานำเสนออีก เพราะพรานกระต่ายแห่งนี้มีแต่ของดี และอร่อยๆ ครับ...

11.กิจกรรมต่าง ๆ ในงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลักคือ"สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย"ครับ ทีมงานอาจจะมีน้อยแต่ก็จัดการได้อย่างเรียบร้อยจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะกรรมการตรีอำเภอพรานกระต่ายทุกคน ก็ถือเป็นอีกพลังหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไกนี้ครับ สำหรับตัวผมเองแล้วรู้สึกยินดีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมงานในครั้งนี้ครับ และหากมีโอกาสคงได้ร่วมงานและร่วมเสนอแนวคิดต่างๆ อีก ยินดี และอบอุ่นใจมากๆ เลยล่ะครับ...

สำหรับวันนี้....ขอขอบคุณโอกาสดี ดี ที่ได้ผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ และนำเอาองค์ความรู้ที่มีถ่ายทอดให้กับผู้คนที่สนใจ....ขอขอบคุณทุกๆ ท่านด้วยหัวใจครับ....

                                                                         สวัสดีครับ

                                                                           เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                             12/03/2561

คำสำคัญ (Tags): #วันสตรีสากล#Women"s Day#MRCF#T&V System#gotoknow#Change to the Best#บุญส่ง จอมดวง#เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย#สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย#กรมการพัฒนาชุมชน#กรมส่งเสริมการเกษตร#นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ#คหกรรมศาสตร์#อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน#ของดีพรานกระต่าย#กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร#กลุ่มสตรี#สตรีสากล#สาธิตอาหารพื้นบ้าน#ขนาบใบส้มกบใส่กบนา#ห่อหมกยอดมะคึกใส่ไข่มดแดง#ขนมลูกปรง#อาหารพื้นบ้าน#ฅนพานต่าย#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร#ภัตตาคารบ้านทุ่ง#The Food#คิดดี มุ่งทำดี#การจัดการความรู้#ความสุข#นายอำเภอพรานกระต่าย#วิทยากร#ภูมิปัญญาท้องถิ่น#สืบทอด#นวัตกรรม#สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย#สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย#จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขบันทึก: 645555เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2018 14:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มีนาคม 2018 14:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

น่ากินทุกเมนู  ส่วนตัวชอบกินห่อหมกอยู่แล้ว  อยากกิน ๆ ๆ  "ห่อหมกยอดมะคึกใส่ไข่มดแดง"  เป็นพิเศษ  

กินคาวแล้วตามด้วยหวาน  "ขนมลูกปรง"  น่าอร่อยมากค่ะ

ไอเดียดีมากนะคะ  ให้คนร่วมงานช่วยกันโหวต  "รางวัลขวัญใจอาหารพื้นบ้าน"  การมีส่วนร่วม  เห็นคุณค่า  จะช่วยให้สืบทอดวิธีทำต่อไปอย่างมีชีวิตชีวายืนยาวไปสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป

ดีใจ  ภูมิใจไปกับทีมงานและคนพรานกระต่าย  เย้ ๆ ๆ

-สวัสดีครับพี่หมอธิ...

-ห่อหมกยอดมะคึกแซบคักๆ ครับ 555

-รอพี่หมอมาพิสูจน์ อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นขอรับ 555

-เป็นกิจกรรมที่ได้มีส่วนจัดกิจกรรม รู้สึกภูมิใจกับคนพรานกระต่ายที่มีแต่ของดี ดี ครับ

-ก็เป็นบ้านของเรา เราต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ครับ 555

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจบันทึกนี้ด้วยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี