180312 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Disaster – holocaust - tragedy

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Disaster – holocaust - tragedy

Revised on 2018.03.11

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “disaster” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์ สอง ว่า

“dih-ZAS-ter” หรือ “dih-ZAH-ster” = “ดิห์-ซาส-เทอร์” (ดิห์-ซาห์-สเทอร์”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “holocaust” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์ แรก ว่า

“HOL-uh-kawst” หรือ “HOH-luh-kawst” = “ฮอล-เออะ-คอสท์” “โฮ-เลอะ-คอสท์”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “tragedy” ออกเสียงโดยเน้น พยางค์ แรก ว่า

“TRAJ-i-dee” = “ทราจ-อิ-ดี”


Dictionary of Problem Words and Expressions

ให้ความหมาย นาม “disaster” ว่าคือ

“เหตุการณ์หนึ่ง ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือความลำบาก”

มีรากคำจาก กรีก และ ละติน

ที่เสนอความหมายว่า “from the stars”

ที่ให้ นัยยะ ของ “สิ่งที่ไม่ดี” = (bad luck) เช่น

“Lillian felt that the loss of all her money was a minor disaster.”

“The collision of the cars was a disaster, but not a fatal one.”

และอธิบายว่า นาม “holocaust”

มีรากจาก ภาษา “Greek” หมายถึง “burnt” หรือ “burned” = “ไหม้แล้ว”

และอ้างอิงถึง “การทำลายล้างอย่างสมบูรณ์” = (complete devastation)

นั่นคือ “holocaust” ถือว่าเป็น “disaster” อย่างหนึ่ง หากแต่

ไม่จำเป็นว่า “disaster” จะต้องเป็น “holocaust” เสมอไป

เหตุการณ์ “น้ำท่วม” รถชนกัน” “รถไฟตกราง” และ อุบัติเหตุ หลายชนิด คือ “disaster”

และสงวน “holocaust” ให้ใช้สำหรับ “ความพินาศ ขนาดใหญ่ หรือในวงกว้าง” เช่น

“The bombs falling in the crowded area resulted in a holocaust.”

และอธิบาย นาม “tragedy” ว่า

เป็นคำใช้ ทั่วไปมากกว่า เพื่ออ้างอิงถึง “a disaster” หรือ “calamity” = “ภัยพิบัติ”

หรือ “เหตุการณ์ ที่น่ากลัว (dreadful) หรือทำให้ถึงตาย (fatal)”

เช่นอาจอ้างอิงถึง “การสงครามสมัยใหม่” (modern warfare) ว่า เป็น

ได้ทั้ง disaster หรือ holocaust หรือ tragedy

 

Merriam Webster Dictionary:

บันทึกไว้ว่า ได้เลือก “disaster”

ให้เป็น “Word of the Day” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2010

 

และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “disaster” ว่า

“มีรากมาจากความเชื่อ ที่ว่า

‘ตำแหน่งที่อยู่ของดวงดาวต่างๆ มีอิทธิพล ต่อ ชตากรรม ของมนุษย์’

บ่อยครั้ง ในแนวทาง ของ “การทำลายล้าง” = (destructive)

ความหมายเดิมใน ภาษาอังกฤษ คือ

“an unfavorable aspect of a planet or star”

(ลักษณะหนึ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ (ไม่เป็นมงคล) ของดาวเคราะห์ หรือ ดวงดาว)

ผันแปรมาเป็นคำอังกฤษ ‘ผ่าน คำ Modern French และ Old Italian ว่า

“disastro” จากคำนำหน้า “dis-“ ของ Latin

และคำ Latin ว่า “astro” ที่หมายถึง “star”

เป็นอีกคำ ของ “ความโชคร้าย”

ที่มีรากจากความเชื่อด้าน ดาราศาสตร์ คือ “ill started”

คำที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน ในความหมาย “unlucky” หรือ

“มีหรือถูกกำหนดชตากรรม ให้มีเคราะห์”

แต่เดิม “ill-starred” ให้บรรยายตามความหมายของคำถึง

“บางคนที่เกิด ภายใต้หรือนำทางโดย ‘an evil star’”

 

American Heritage Dictionary:

ให้ข้อสังเกต ว่าใช้ “holocaust” อย่างถูกต้อง ในการอ้่างอิงถึง

“การทำลายล้าง ขนาดใหญ่ ของ มนุษย์ชาติ ที่กระทำโดย มนุษย์อีกกลุ่ม”

การสำรวจเมื่อปี 1987 “Usage Panel” ยอมรับถึงร้อยละ 99

กับการใช้ในวลี “nuclear holocaust”

และร้อยละ 60 ยอมรับเมื่อใช้ใน ประโยค

“As many as two million people may have died in the holocaust that followed the Khmer Rouge takeover in Cambodia.”

หากแต่ว่า เมื่อเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับการ “genocide” (นาม = การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์)

ผู้คนอาจ คัดค้าน การใช้คำ “holocaust” ลักษณะนี้

และการยอมรับลดลงอย่างมาก เมื่อใช้อ้างอิงถึง

“การตาย ที่มีสาเหตุ จาก ธรรมชาติ”

การสำรวจเมื่อ 1999 เพียงร้อยละ 47 ยอมรับการใช้ “holocaust” ในประโยค

“In East Africa five years of draught have brought about a holocaust in which millions have died.”

และเมื่อหนังสือพิมพ์ ทำข่าวชิ้นเล็กๆ เกี่ยวกับ

“holocaust of malaria that goes on, year after year, in tropical countries”

โดยที่มิได้มีการกล่าวถึง ‘จำนวนผู้เสียชีวิตในวงกว้าง”

จึงได้รับการยอมรับเพียง ร้อยละ 16 เท่านั้น

แสดงให้เห็นว่า “การใช้ ‘holocaust’ ที่มากเกินควรนั้น

ถูกมองว่า “เป็นการใช้ที่เกินจริง และไม่มีรสนิยมในภาษา”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revised

คำสำคัญ (Tags)#ศัพท์อังกฤษ#Common Errors#คำอังกฤษ#English words#Problem Words

หมายเลขบันทึก: 645553, เขียน: 12 Mar 2018 @ 13:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)