๖๗๘. พิชิตงาน..เบิกบานใจ

พิชิตงาน เบิกบานใจ...การพิชิตงาน คือการพิชิตปัญหา พึงอย่าลืมการพัฒนาและจูงใจคน มิใช่สนใจแต่งาน..

        ผมอ่านหนังสือ “พิชิตงาน..เบิกบานใจ” ของ อ้อม ประนอม..มาหลายวันแล้ว วันนี้..ตั้งใจอ่านให้จบ อ่านไปในแต่ละบท ผมจะจดหัวข้อและสาระสำคัญไว้..ในสมุดบันทึกนี้..

        ใจใฝ่ทำ...เรานอนมาพอแล้ว ตื่นเถิด..งานเพื่อสร้างชีวิตให้ดีงามรออยู่

        ทำงานเก่งเปล่งประกาย...ทำงานดีต้องมีหลัก คือ หลักการ หลักเกณฑ์ และหลักฐานยืนยัน..

        นำคน ตนต้องทำ...เกียรติและความดีของผู้นำอยู่ที่ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน

        เทคนิค ลีลาการประชุม...อย่าให้การประชุมเป็นการคิดไปพูดไป ไร้ทิศทาง สร้างความสับสน..

        กลวิธีปลุกใจคน...จงยกย่องชมเชยผู้อื่น แม้ในสิ่งที่เขาทำดีขึ้นเพียงเล็กน้อย

        บริหารจัดการชีวิตตน...บริหารเวลาเพื่อการทำงาน เพื่อเพื่อนฝูงและครอบครัว ให้เหมาะสม..

        ทำงานเพื่อใคร?...คนเราทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าขาดนาย ไร้เพื่อน จะก้าวหน้าได้อย่างไร?

        หลักการ..เพื่อความก้าวหน้า...สิ่งที่เราได้มาเปล่าๆคือความชรา แต่สิ่งที่เราแสวงหา คือคุณค่าของชีวิต...

        ด้วยใจรักและศรัทธา...ความคิดที่ดีในใจเราจะแผ่ความดีออกมาให้เห็น ดุจดอกบัวบานในบึง..

        ดวงใจแห่งรัก...รัก คือความเสมอกัน มองแบบเพื่อนร่วมชีวิต ทั้งด้านความคิด ความดี ฐานะ..

        ทำดี ดีกว่ารอดวง...เราปรับเปลี่ยนกระแสลมพายุไม่ได้ แต่ปรับใบเรือให้เหมาะสมได้

        สานฝันให้เป็นจริง...คนเก่งมักเป็นผู้สร้างโอกาสให้ตัวเองได้ใช้ความสามารถเต็มที่

        คุณคือคนมีค่าพัฒนาได้...คนจะดีได้เพราะการพัฒนาตนเอง คนเราเรียนรู้ได้ ฝึกฝนได้ พัฒนาได้

       ฉลาดเลือก...ชาวประมงที่ฉลาดจะเลือกสิ่งที่มีประโยชน์แก่ตนเอง นำเฉพาะปลา ปู กุ้ง หอย กลับบ้าน..

        จิตคิดพัฒนา...ถ้าคุณคิดว่าทำได้ คุณจะทำได้...

        ด้วยปณิธานที่หาญมุ่ง...คนใฝ่สำเร็จจะทำจริง ทุ่มเท ไม่ยอมแพ้ยอมเลิกกลางคัน..

        ก้าวไปไกลใจคิดก้าวหน้า...ทุกเช้าของคนคิดก้าวหน้า จิตใจสดชื่น เบิกบาน เตรียมตัวรับวันใหม่..

        ตื่นรู้ สู้ไม่ถอย...คนที่หวังจะก้าวไกล ใจต้องสู้ เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้กล้าคิด คิดไกล ใฝ่สำเร็จ

        กลวิธีแสวงหาความก้าวหน้า...ความรู้นำมาซึ่งปัญญา ปัญญาทำให้เรารู้ว่าควรทำอะไรต่อไป..?

        คนมีไฟ...คนมีไฟจะเป็นคนใจมุ่งมั่น เป็นคนมีเกียรติอย่างแท้จริง

        ทำงานอย่างมืออาชีพ...กล้าสร้างงาน กล้าเสี่ยง กล้าสู้ความจริง

        พิชิตงาน เบิกบานใจ...การพิชิตงาน คือการพิชิตปัญหา พึงอย่าลืมการพัฒนาและจูงใจคน มิใช่สนใจแต่งาน..

        คุณภาพคน คุณภาพงาน...รับรู้ทุกข์ สุข ร่วมมือประสาน ทำงานร่วมใจ แก้ไขปัญหา เจรจาอย่างมิตร มีจิตเอื้ออาทร

        หลักแห่งความสำเร็จ...มีแผนงานที่เหมาะ เจาะลึก นึกถึงคน..

        หัวใจทองคำ...น้ำใจของผู้นำหน่วยงาน คือเครื่องประสานให้เกิดพลังกำลังใจของทีมงาน

       ข้อคิด คำนาย...คนขับรถก็สำคัญเท่าพวกข้าราชการ เพราะเขาทำหน้าที่นำชีวิตไปสู่ที่หมายอย่างปลอดภัย..

       จิตคิดร่วม...หน่วยงานที่มีบุคคลแบบร่วมคิดร่วมทำมากๆผลงานจะก้าวหน้ารวดเร็ว

        คนเก่ง เป็นเช่นไร...สร้างตนเองให้เป็นคนมีความรู้ดี จิตใจดี สังคมดี และนิสัยดี จึงจะทำงานด้วยความสุขและสำเร็จ

        คนเก่ง มีประกายฉายแวว...คน มีศักยภาพไม่มีขีดจำกัด แต่ความสำเร็จต้องลงมือทำ

        ทำให้ได้ดี ทำดีให้ได้...อยากก้าวหน้า ต้องยอมเหนื่อย อยากก้าวหน้า ต้องไม่กลัวปัญหา

         ท้อได้ แต่อย่าถอย...จงโปรดอย่าทำผิดด้วยการหยุดก้าว แต่ขอให้เพิ่มก้าวพิเศษ รวบรวมพลังฮึดสู้ให้เต็มที่

 ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

645067

เขียน

24 Feb 2018 @ 19:35
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก