โมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว

"โมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว" มาแล้วครับ ตอนแรก ของผลงานวิจัยธุรกิจครอบครัวที่แม่สอด

 ตีพิมพ์ในนิตยสาร Market Plus ฉ. Vol10, Issue 100 Jan-Feb 2018

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KMความเห็น (0)