หลายหน่วยงานมี แผนที่  แต่ไม่มี คนที่ขับรถเป็น ผมกำลังพูดถึงอะไรน่ะหรือ?…เรื่องก็คือ มีหน่วยงาน หน่วยงานหนึ่งซึ่งได้ติดต่อผมมาให้ช่วยเป็นวิทยากรสอนทำ KM ซึ่งผมก็ได้ตกปากรับคำไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย มีการพูดคุยประสานงานเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า ที่กำลังจะทำกันนี้จะเป็นการ ทดลองทำจริง เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือผู้ที่มาจะต้องเป็น คุณกิจ ตัวจริง และการตั้ง หัวปลา ก็ต้องสอดคล้องกับประสบการณ์และความสนใจของคุณกิจเหล่านั้นด้วย
          ครั้นพอใกล้วันที่จะจัดงาน   ผู้ประสานงานได้โทรมาบอกผมว่า ผู้บริหารต้องการจะเห็น แผน KM” หลังเสร็จสิ้นงานนี้ ผมต้องอธิบายต่อไปว่า ที่ผมตั้งใจมาครั้งนี้ เป็นการสอนให้  ทำ KM” เป็น จะได้ทำกันได้ โดยที่ผมไม่ได้มาเน้นเรื่อง การจัดทำแผน” แต่อย่างใด พูดง่ายๆ ก็คือ ผมกำลังบอกกับเขาว่า ผมจะมาสอนพวกเขาให้ขับรถเป็น  ไม่ได้มาเน้นเรื่องการทำแผนที่    การสอนขับรถกับสอนเขียนแผนที่นั้น  มันเป็นคนละเรื่องกัน !!!
          ผมต้องการสอนให้ท่านขับรถเป็น เมื่อท่านขับรถเป็นแล้ว ท่านจะไปทางไหน ไปอย่างไร ผมมองว่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ ท่านสามารถร่วมกันคิดได้โดยไม่ต้องใช้ผม (เป็นวิทยากร) เอาผมมาเป็นวิทยากรสอนท่านเขียนแผนที่ (แผน KM) นั้น มันไม่น่าจะคุ้มกันหรอกครับ  ให้ผมช่วยแนะวิธีขับรถและสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านอยากจะขับรถ (อยากจะทำ KM) ....จะดีกว่าไหม?
          .....เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายหน่วยงานในขณะนี้ก็คือ   มีแผนที่ (แผน KM) แล้ว  ผ่านการประเมิน ได้คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปอย่างไร  เพราะไม่มีใครที่ ขับรถได้สักคน !!!