เมื่อคืนป่าป๊าพาโอ๊ฆ ไปดูดาวบนดาดฟ้า แต่บนท้องฟ้าไม่ค่อยมีดาวให้โอ๊ฆดูเลย มีเมฆเต็มไปหมด บ้านโอ๊ฆอยู่ในเมือง ท้องฟ้าก็เลยมีแสงจากตึกบ้างจากถนนบ้างสว่างไสวไปทั่ว โอ๊ฆเห็นดวงจันทร์ เห็นเครื่องบินอยู่ไกลลิบๆ โอ๊ฆอยากเห็นดาวชัดๆ เต็มท้องฟ้าอย่างในหนังสือ

สงขลาเป็นเมืองการศึกษา มีมหาวิทยาลัยตั้ง 5 แห่ง แต่ไม่รู้ว่ามีมหาวิทยาลัยไหนจะมีหอดูดาวให้โอ๊ฆได้ดูบ้างหรือปล่าว