ชีวิตที่พอเพียง 3090. บันทึกข้อเรียนรู้จากการปฏิบัติ

สรพ. กรุณาส่งหนังสือ ถอดบทเรียนงานประชุมวิชาการ 18th HA National Forum : Inner Power, Together We Can มาให้    หนังสือชุดนี้มี ๒ เล่ม คือ Vol 1 กับ Vol 2   พลิกๆ ดูแล้วผมมีความเห็นว่า นี่คือขุมทรัพย์ทางปัญญา สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ    มีเรื่องดีๆ มากมายให้ละเลียดอ่าน และตีความ สู่การนำไปปรับใช้  

 นอกจากชื่นชมสาระในหนังสือแล้ว    ผมยังชื่นชมการริเริ่มฝึก “นักถอดความรู้” (note-taker) และใช้คนเหล่านี้สกัดและบันทึกเรื่องราวดีๆ   จัดทำเป็นหนังสือทั้งสองเล่มนี้   เกิดประโยชน์หลายต่อ  

เป็นตัวอย่างของ “ปฏิบัติการ KM” อย่างหนึ่ง

วิจารณ์ พานิช

๒ ม..ค. ๖๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)