ฅน และ บรรยากาศ ดลใจผลงาน

 พวกเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยหนึ่ง การใช้บัตรคำแทนการสัมภาษณ์ แบบ F2F น่าจะทำให้การให้ข้อมูลได้อย่างสบายใจ และ สามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สิ่งที่เราได้เรียนรู้ บรรยากาศที่ผู้บริหารทำงานอย่างเอื้ออาทร มีความเป็นกันเอง มีเวทีให้ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม ผลงานจาก ฅน กล่อมรวมใจ ไทยพัฒนา งานก้าวหน้าครับ

JJ