JJ2018V1_1 สวัสดีปีใหม่ จิต ร่วมพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จิต ร่วมพัฒนา

สว้สดีปี 2018

ผ่านไปไว มาถึงเร็ว 1 ปี 365 วัน

เวลาไม่รู้ว่า เหลือมาก เหลือน้อย

ชีวิต คิดได้ ได้คิด จิต ร่วมพัฒนา

เวลาข้างหน้า ไม่ต้อง คำนวณ ทบทวน ทำให้เต็มที่ อย่าทำแบบ เต็มที

มีดี ต้องถอดบทเรียน ประสบการณ์ ถ่ายทอด เพื่อสร้าง ฅ ฅน ที่ตั้งใจเรียนรู้

ตื่นเช้า ลุกขึ้นมา นำพา แต่เรื่องสร้างสรรค์ รวมพลัง สร้างรากฐาน สังคมแห่งการเรียนรู้

หนทางเหลืออีกไม่นาน 

เบิกบาน สร้างสังคม ไทย

จิต จะ Learn เพลิน 2018 (01/01/2018)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีปีใหม่ครับ ท่านWasawat

ครอบครัวต้องมาก่อน

เขียนเมื่อ 

มาสวัสดีปีใหม่ครับ  ท่าน  ผู้อาวุโสแห่ง  GotoKnow คือ  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

สวัสดีปีใหม่ 2561 ค่ะ